Onze mensen

Bart Naeyeart

Gedeputeerde

Jean de Bethune

Gedeputeerde

Els Kindt

fractieleider Provincieraad

Christof Dejaegher

Voorzitter provincieraad

Hilde Decleer

Provincieraadslid

Claude Croes

Burgemeester

Lies Laridon

Provincieraadslid

Rik Soens

Provincieraadslid

Ruben Strobbe

Provincieraadslid

Luc Vannieuwenhuyze

Provincieraadslid