Welkom bij CD&V West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

De regering keurde vandaag een maatregel goed die erop gericht is om meewerkende echtgenoten de toegang te geven tot het…

Lees meer

De oorlog in Oekraïne zorgt bijvoorbeeld voor een ware prijsexplosie in kunstmeststoffen. Bovendien is onze afhankelijkheid van…

Lees meer

De stad Poperinge krijgt 8.2 miljoen euro steun van de Vlaamse Overheid voor de bouw van de nieuwe kunstacademie op de…

Lees meer

Ik diende een wetsvoorstel in om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen in te voeren. Dergelijk verbod zou…

Lees meer

Patiënten die kiné nodig hebben kunnen vrij kiezen of ze naar een geconventioneerde of niet-geconventioneerde kinesist gaan. Wie…

Lees meer

Ons land telt heel wat verenigingswerkers. Dat zijn dirigenten, scheidsrechters, trainers... die zich engageren in VZW's,…

Lees meer

Sinds de invoering van het vrij verkeer van goederen en personen (Verdrag van Schengen, 1992) is de grenspost Callicanes in…

Lees meer

Vlaanderen ondersteunde ‘brugprojecten’ met als doel de infrastructuur van jeugdhuizen te verbeteren. “Onze jeugd verdient…

Lees meer

De Provincie West-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop voor zonnepanelen én voor de eerste keer ook voor…

Lees meer

Bart Naeyeart

Gedeputeerde, Gemeenteraadslid in Torhout

Duurzaamheid, mijn basisbegrip, houdt in dat je als mens en als maatschappij samen verder…

Lees meer