Welkom bij CD&V West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop voor zonnepanelen én voor de eerste keer ook voor…

Lees meer

Er komen 43 trajectcontroles langs Vlaamse gewestwegen bij, waarvan 16 in West-Vlaanderen. Dit bovenop de huidige 52…

Lees meer

Provincieraadslid Claude Croes en schepen Stijn Tant trokken naar provinciedomein Bergelen want dit mooie domein blijft groeien.

Lees meer

De provincieraad keurde i.h.k.v. het fietsfonds het bestek goed voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de…

Lees meer

We werken verder aan de ontwikkeling van de Ledegemse Meersen. We creëren er ruimte voor water met een mooie bonus voor…

Lees meer

We moeten de klimaatopwarming een halt toeroepen. Maar hoe? Planten van bomen, recycleren van vuilnis, gebruiken van groene…

Lees meer

De Provincie West-Vlaanderen wil evolueren naar een klimaatneutraal gebied. Dat kan enkel als lokale besturen maar ook…

Lees meer

Het was een mooi en lekker menu dat Vlaams minister van Werk, Economie, Landbouw en Innovatie Hilde Crevits klaar had voor het…

Lees meer

Op vraag van federaal parlementslid Nathalie Muylle werd door minister van Financiën Van Peteghem een btw-verlaging op medische…

Lees meer

Bart Naeyeart

Gedeputeerde, Gemeenteraadslid in Torhout

Duurzaamheid, mijn basisbegrip, houdt in dat je als mens en als maatschappij samen verder…

Lees meer