Sinds de invoering van het vrij verkeer van goederen en personen (Verdrag van Schengen, 1992) is de grenspost Callicanes in Poperinge in onbruik geraakt. Door de strategische ligging zijn er verschillende partners betrokken bij het beheer van deze historische site.

Sinds enkele jaren neemt de Provincie West-Vlaanderen initiatief in functie van de herbestemming ervan. De provincieraad van donderdag 19 mei 2022 besliste over de afbraak van de drie gebouwen die deel uitmaken van deze voormalige grenspost. “De
infrastructuur werd gebouwd in de jaren ’80 en is dus sterk verouderd. Daarenboven is de indeling amper bruikbaar voor een toekomstige invulling. Een mogelijke, compacte nieuwbouw met aandacht voor duurzaamheid heeft ongetwijfeld meer potentieel. Met deze afbraak verdwijnt een stukje geschiedenis, maar zetten we wel een nieuwe stap in de herinrichting van deze strategische site,” aldus Provincieraadsvoorzitter Christof Dejaegher.

In het kader van het Europese Interreg V-project ‘Partons 2.0’ werd via een participatief traject in 2017 werk gemaakt van een masterplan om de site een nieuwe invulling te geven. Eén van de cruciale elementen om het masterplan uit te voeren, was de aankoop van de parking en de grensgebouwen in 2020 en 2021.

“Een beveiligde parking, een veilige weg- en fietsinfrastructuur en de realisatie van een nieuw grensgebouw als toegangspoort tot West-Vlaanderen. Het zijn allemaal opties binnen het masterplan. De afgelopen jaren werden met de opmaak van dat masterplan, de aankoop en nu de afbraak stappen gezet in een nieuwe, zinvolle herbestemming met aandacht voor de
geschiedenis,” aldus Dejaegher.

De Provincie West-Vlaanderen voorziet een budget van 212.259,66 euro (incl. BTW) voor de afbraak. Hiervan kan de Provincie via het Interreg V-dossier Qualicanes tot 55% recupereren van Europa. De werken zullen aanvatten na het doorlopen van de onderhandelingsprocedure en deze zouden max. 40 werkdagen in beslag nemen.