De oorlog in Oekraïne zorgt bijvoorbeeld voor een ware prijsexplosie in kunstmeststoffen. Bovendien is onze afhankelijkheid van Rusland op dat vlak een zwakte die ons nu in de portemonnee raakt. Terwijl de prijzen blijven stijgen, ligt een betaalbaar alternatief voor handen: herwonnen dierlijke mest ofwel Renure.

De mestverwerkingssector zit ook in onze provincie in de lift, want vorig jaar werd 2,2 miljoen ton ruwe mest verwerkt in onze provincie. Dat is goed voor maar liefst 44% van de Vlaamse verwerking. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere: "Vanwege de betaalbaarheid en de urgentie vraag ik reeds lange tijd aan de Europese Commissie om RENURE als kunstmest toe te laten, waardoor het meer kan worden gebruikt".

"Niet alleen is het een betaalbaar alternatief, het kan ook op lange termijn onze afhankelijkheid van Rusland afbouwen én het is een goed voorbeeld van kringloopdenken. Tijdens een recent gesprek met EU Commissaris Sinkevicius benadrukte ik nogmaals hoe groot de impact van Renure kan zijn".