Provincie West-Vlaanderen maakt werk van een innovatieve onderwijs- en
opleidingsinfrastructuur voor PTI Kortrijk


De provincie West-Vlaanderen wenst de schoolsite van PTI Kortrijk te herwaarderen tot een
innovatieve onderwijs- en opleidingsinfrastructuur. Hiertoe keurde de provincieraad van 22
oktober 2020 de procedure voor de aanstelling van een architectenbureau goed. De provincie
raamt de kostprijs hiervoor op 650.000 euro (excl. BTW). “Een belangrijke hefboom voor
innovatie bij industriële bedrijven ligt in de technische opleiding van werknemers. Vele werknemers
krijgen hiervoor de basisopleiding in het technisch onderwijs. Daarom is het van groot belang om
leerlingen te onderwijzen in een kwalitatieve leeromgeving die inspeelt op de trends en de noden in
de industrie. De provincieraad nam in deze een belangrijke beslissing voor de schoolsite van PTI
Kortrijk,” aldus gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).


De focus ligt meer dan ooit op een versterkte samenwerking tussen onderwijs en opleiding met de
industrie. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht om de site van PTI Kortrijk in de toekomst uit
te bouwen met een Technicum, waarbij de vernieuwde infrastructuur en equipering kunnen gedeeld
worden met opleidingscentra voor volwassenen en met bedrijven.


Het PTI bevindt zich hiervoor in een uitstekende biotoop, geflankeerd door sirris, het kenniscentrum
van de technologische industrie, en de West-Vlaamse vestiging van Flanders Make, het strategisch
onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Zodoende wordt het PTI verder als krachtige
opleidingspijler voor de maakindustrie gepositioneerd.


De vernieuwde infrastructuur moet het onderwijs ook aantrekkelijk(er) maken i.f.v. groei van het aantal
leerlingen. Het moet een plaats worden waar leerlingen de nodige kennis, praktijk en ervaring kunnen
opdoen zodat ze klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt en/of verdere opleiding.


Het bouwprogramma gaat uit van 5.000 m2 praktijkruimtes voor Textiel, Mechatronica en Elektriciteit.
Samen goed voor 600 leerlingen uit het technisch en beroeps secundair onderwijs. In het
bouwprogramma is vooral aandacht voor het (multi)functionele aspect, eenvoud en toegankelijkheid.
“Het gebouw hoeft geen extravagante landmark of blikvanger te zijn. De meerwaarde van het gebouw
zit hem vooral in de functionele invulling, meer dan in de ‘gebouwenschil’. De uitdaging ligt eerder in
de hoogtechnologische uitrusting en digitalisering,” concludeert de Bethune.


De provincie raamt de totale kostprijs van het project op 5,5 mio euro. Op 1 september 2023 moet de
nieuwe infrastructuur in gebruik genomen worden.