Bart Naeyeart

Gedeputeerde, Gemeenteraadslid in Torhout

  • Geboortedatum:

    12 maart 2021

  • Geboorteplaats:

    Roeselare

Duurzaamheid, mijn basisbegrip, houdt in dat je als mens en als maatschappij samen verder ontwikkelt op zo'n manier dat zoveel mogelijk mensen veilig, gezond en welvarend kunnen samenleven zonder dat de toekomst van de aarde en wie en wat er op leeft wordt bedreigd.

Traditioneel spreekt men van een economische (ondernemerschap en financiën), een ecologische (milieu, natuur, en landschap) en een sociale poot (welzijn, aandacht voor wij hulp nodig heeft) bij duurzaamheid. En dat klopt, ze zijn alle drie belangrijk, maar er is meer nodig dan die verschillende poten te willen in evenwicht houden.

Je kan dat alleen maar bereiken door te praten en samen te werken met andere mensen, ook als het moeilijk gaat en je overtuigd bent van je eigen grote gelijk. Aan politiek doen op gemeentelijk en provinciaal niveau is in dat opzicht dan ook echt wat ik graag doe omdat het precies de niveaus zijn die die dialoog en samenwerking goed kunnen organiseren.

Verder moet je in deze wereld leven met ogen wijd open en nooit ophouden met kijken, bevragen en zoeken naar nieuwe kansen voor het juiste duurzame evenwicht dat nooit definitief is bereikt.

Daarom ben ik al sinds 1987 lid van de CD&V die de radicale zoektocht naar dat evenwicht tussen verschillende belangen als individu en maatschappij het best verdedigd.

Alle 64 West-Vlaamse gemeenten nemen deel aan provinciale campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ In haar zitting van donderdag 18 juni…

Lees meer

Het projectgebied van “Robuuste Waterlopen Westhoek” ligt in het stroomgebied van de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Beide…

Lees meer

De CD&V fractie wil mee met de voltallige provincieraad het belang benadrukken van een vlotte dienstverlening, een goed comfort…

Lees meer

De voorbije weken boog de provincieraad van West-Vlaanderen zich over het nieuwe meerjaren-plan 2020-2025. Het vele werk van de…

Lees meer

Tijdens de provincieraadszitting van donderdag 26 september 2019 richtte fractievoorzitter Els Kindt zich tijdens het…

Lees meer

Op zaterdag 21 september openden de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Hooglede het nieuwe fietspad langs de…

Lees meer