Binnen het programma Water-Land-Schap werken verschillende partners samen om de uitdagingen rond water in landelijke gebieden aan te pakken.
'Robuuste Waterlopen Westhoek' is één van de mooie projecten binnen het programma. Op grondgebied Heuvelland en Ieper wil het project o.a. erosie aanpakken, de waterkwaliteit verbeteren en watervoorraad veiligstellen. De provincieraad keurde nu een aanpassing van het subsidiereglement goed. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het project effectief bijdraagt tot doeltreffende oplossingen.

Klik hier voor meer uitleg.