De Provincieraad keurt het bestek goed voor de heraanleg van het fietspad langs de Beernemstraat en de Scherpestraat.

Een veilige fietsverbinding van 2,5 kilometer tussen Oedelem en Beernem

Tijdens de Provincieraad van donderdag 22 april werd het bestek goedgekeurd voor de heraanleg van het fietspad langs de Beernemstraat en de Scherpestraat in Beernem. Samen met de gemeente Beernem, Aquafin en de VMM investeert de provincie West-Vlaanderen bijna 5,5 mio euro in deze veilige fietsverbinding inclusief nieuw wegdek en riolering. “De startnota dateert van begin 2016. We zijn alvast blij dat na vijf jaar de schop eindelijk in de grond kan. Zeker omdat we hiermee een veilige en vlotte fietsverbinding van 2,5 kilometer creëren tussen de kernen van Oedelem en Beernem” aldus provincieraadslid en schepen Ruben Strobbe en Burgemeester Jos Sypré.   

Op vandaag is er langs de Beernemstraat en de Scherpestraat een smal dubbelrichtingsfietspad. Daarenboven is de betonverharding op verschillende plaatsen verbrokkeld. Na de werken zal er in het buitengebied een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter zijn die afgescheiden is van de rijweg door een groene veiligheidsstrook. Bij de kruispunten zal er daarenboven extra aandacht zijn voor de fietsveiligheid.

Aangezien deze fietsverbinding deel uitmaakt van het bovenlokaal fietsroutenetwerk kan de gemeente Beernem voor deze ingrijpende werken beroep doen op het fietsfonds. “Dat is dan ook de reden waarom we de kosten grotendeels samen met de provincie dragen. We kijken er alvast naar uit om ons binnenkort fietsveilig tussen Oedelem en Beernem te begeven” aldus Strobbe en Sypré.

Na de gunning zullen de werken 300 werkdagen in beslag nemen.

Klik hier om Jos en Ruben aan het woord te horen.