De Gavers is het grootste groengebied in de regio Kortrijk. Jaarlijks genieten zo’n 790.000 bezoekers van dit Provinciaal Domein. Recent werden opnieuw 21,2 hectare gronden toegevoegd. Deze nieuwe gronden zijn bestemd voor natte natuur en natuureducatie, als overstromingsgebied en als zone in beheer van Natuurpunt ‘De Villaplasjes’.

Een positief project in nauwe samenwerking met de nabijgelegen lokale besturen, buurtbewoners, natuurverenigingen en landbouwers. In functie van deze positieve samenwerking werden tijdens de afgelopen provincieraad enkele gronden overgedragen aan de grondenbank ‘De Gavers’. Deze grondenbank dient als compensatie voor de aangesneden landbouwgronden voor het Provinciaal Domein.

Samen werken we verder aan deze prachtige groenzone!