De CD&V fractie wil mee met de voltallige provincieraad het belang benadrukken van een vlotte dienstverlening, een goed comfort voor de reiziger en het belang van ons openbaar vervoer als belangrijke schakel bij het vervoer op maat.Tijdens de provincieraad van december 2019 werd een motie goedgekeurd inzake het ontwerp van vervoersplan NBMS dat wordt opgemaakt.

In februari volgend jaar wil de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuw vervoersplan goedkeuren voor de periode 2020 - 2023. Hét moment bij uitstek dus om onze West-Vlaamse stem te laten horen en het belang van een kwalitatief spooraanbod binnen onze provincie West-Vlaanderen te benadrukken.

 Voor de CD&V fractie zijn de dienstregeling, het comfort voor de reiziger en het belang van het openbaar vervoer binnen een breder vervoernetwerk, zeer belangrijke schakels voor een duurzame en structurele oplossing van het mobiliteitsvraagstuk. De dienstregeling van de NMBS werd in 2014 en 2017 op verschillende punten aangepakt met positieve en minder positieve evoluties tot gevolg. Daarom hameren we nogmaals op het belang van een kwalitatieve dienstverlening bij de NMBS.

We vinden het zeer belangrijk dat treinreizigers ook ’s morgens vroeg en ’s avonds laat een gegarandeerd aanbod verzekerd krijgen. In het nieuwe vervoersplan zien we graag de garantie om per uur minimum 4 snelle treinen te voorzien die de vier West-Vlaamse centrumsteden (Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk) met Gent-Sint-Pieters verbinden en die verlengen naar Antwerpen of Brussel. Het verbinden van deze vier West-Vlaamse steden onderling met een snelle trein die verlengd wordt tot in Rijsel is zeker ook een aandachtspunt. We vragen ook op te nemen in het vervoersplan om rechtstreekse en snelle ritten naar Brussel vanuit onze provincie in de piekuren in te leggen.

Het comfort voor de reizigers is een zeer belangrijk aspect om het openbaar vervoer verder te stimuleren. Het gaat over voldoende en veilige fietsstallingen aan de stations, voldoende comfortabele treinstellen, de toegankelijkheid van de stations, in bijzonder voor de mindermobiele reizigers, veilige en aangename stationsgebouwen, …. .

Het openbaar vervoer is een belangrijke schakel bij het vervoer op maat en het aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk. Hierbij is het afstemmen op de dienstverlening van De Lijn een belangrijke factor. Ook benadrukken we het belang om continu in nauw overleg te staan met de lokale besturen voor wat betreft het beheer en exploitatie van de stationsgebouwen en de omgeving ervan.

Onze West-Vlaamse fractieleden weten er alles van, maar liefst  9 van de 10 fractieleden hebben immers een station op hun lokaal grondgebied en zijn dus op verschillende vlakken met deze materie begaan. We scharen ons dan ook volledig achter de motie en benadrukken het belang van het openbaar vervoer voor onze provincie.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer