Productenorganisaties en coöperaties zijn een belangrijk instrument voor de landbouwsector om met de moeilijke marktsituaties om te gaan. Maar vele dergelijke organisaties worstelen met tal van moeilijkheden: planning, kostenstructuur, professionalisering, … . Nochtans zijn deze samenwerkingsverbanden cruciaal om de land- en tuinbouwsector te wapenen tegen economische schokgolven zoals de huidige corona-crisis.

Het provinciebestuur probeert hier een antwoord op te bieden met het herwerkte reglement op coöperaties en productenorganisaties in de land- en tuinbouwsector – een duidelijke keuze om de dagelijkse werking van deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen. De steun is gericht op organisaties, coöperaties en projecten in West-Vlaanderen.

In het licht van de huidige coronacrisis is een extra artikel (art. 8) in het reglement ingevoegd. Hiermee kan de deputatie beslissen thematische call’s te organiseren als antwoord op actuele en precaire noodsituaties.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie kunnen tot 50% van de kosten als steun ontvangen, met een maximum van 25.000 euro. De aanvaarde kosten omvatten werkingskosten, investeringen worden hier niet in aanmerking genomen.

Meer info? Klik hier.

  • Landbouw
  • Ondernemen