De klimaatsverandering confronteert ons de laatste jaren met een tweeledig water-probleem. Langdurige droogte zorgt voor waterschaarste tijdens de zomer, een probleem waarbij verschillende sectoren worden getroffen. Hevige onweders en stortbuien zorgen dan op andere momenten voor een teveel aan water dat lokaal voor wateroverlast en schade zorgt.

De Provincie wil deze problemen van wateroverlast en droogte op korte termijn aanpakken, vanuit een benadering van integraal waterbeleid. Deze benadering bestaat uit drie trappen. In eerste instantie het water maximaal vast houden op de plaats waar het valt om daar ter plekke te gebruiken. In tweede instantie het overtollige water te bergen voor later. En in derde en laatste instantie om het af te voeren.

De Provincie wil hiertoe inzetten op  de aanleg van kleinschalige multifunctionele, landschappelijk geïntegreerde, gecontroleerde overstromingsgebieden. Ze zullen dus kunnen functioneren tegen wateroverlast maar zullen ook dienstig zijn als waterspaarbekken voor de private partner.

Het reglement mikt op samenwerking met private partners, in hoofdzaak maar niet uitsluitend landbouwers. Het terrein van de landbouwer richt de provincie in als buffer tegen wateroverlast combinatie met een spaarbekken. Dit laatste kan de landbouwer gebruiken om zijn gewassen te beregenen. De kosten worden verdeeld. De landbouwer brengt de grond in, betaalt de spaarfunctie, de provincie betaalt de werken voor de bufferfunctie en de werken aan de beek. Een duidelijke win-win voor beide partijen.

Het terrein en de omgeving moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

  • Er is een gekende problematiek van wateroverlast
  • Er is een waterbehoefte aangetoond
  • Aangrenzen aan de beek
  • Voldoende groot afstroomgebied

Landbouwers konden al hun voorstellen indienen. De meest beloftevolle werden weerhouden en worden nu verder onderzocht om de finale selectie te maken.

  • Waterlopen,- beheersing & Riolering
  • Landbouw