Na boeiende debatten en besprekingen mochten we gisteren in de provincieraad het aangepast West-Vlaams meerjarenplan 2020-2025 goedkeuren. In 2023 staan voor 79.108.220 euro aan investeringen gepland. Stuk voor stuk projecten die het belang van onze provinciaal niveau kracht bij zetten.
Benieuwd naar wat concreet op de agenda staat voor 2023?
Onze eerste gedeputeerde Bart Naeyaert maakte voor ons een korte samenvatting.

https://www.linkedin.com/pulse/aangepaste-meerjarenplan-op-maat-van-de-vragen-noden-en-bart-naeyaert%3FtrackingId=v%252Fcj%252Fa%252BlTXeq51RNbtAccg%253D%253D/?trackingId=v%2Fcj%2Fa%2BlTXeq51RNbtAccg%3D%3D