De provincie keurt het aangepast meerjarenplan goed met duidelijke investeringskeuzes voor Midden-West-Vlaanderen. 

Op donderdag 1 december keurt de provincieraad het aangepast meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed. Hierbij gaat extra aandacht naar de initiatieven voor komend werkjaar. In 2023 zal de provincie West-Vlaanderen maar liefst 70.108.220 euro investeren. Met dit investeringsbedrag wil het provinciebestuur inspelen op de specifieke vragen en behoeften van de West-Vlaming. Denken we maar aan veilige fietsinfrastructuur, groene en nabije recreatie of het bestrijden van wateroverlast. Ook voor Midden-West-Vlaanderen staan heel wat initiatieven op het programma. De cd&v-fractie in de provincieraad bundelt de belangrijkste investeringskeuzes voor de regio. 

De Provincie & INAGRO investeren in de toekomst van de landbouwsector

Met onder meer het stikstofakkoord en MAP7 (effect van bemesting op waterkwaliteit) staat de landbouwsector voor een uitdagende periode. De provincie West-Vlaanderen en INAGRO hebben dan ook de ambitie om de sector klaar te stomen voor de toekomst. 

In 2023 is er daarom 478.000 euro voorzien voor de afwerking van de nieuwe bioloods. Deze loods moet de uitbouw van de West-Vlaamse biolandbouw ondersteunen. Daarnaast worden komend werkjaar stappen gezet om een nieuw proefveldatelier te realiseren. Dit atelier bevordert onderzoek, voorlichting en demonstratie voor openluchtteelten (nl. akkerbouw en openlucht groenten). Voor het proefatelier is 8,9 mio euro voorzien. Midden-West-Vlaanderen staat bekend als de groentetuin van Europa. Het proefatelier is voor de regio dus een belangrijke onrechtstreekse investering. Aangezien zowel de bioloods als het proefveldatelier op de site van INAGRO in Beitem komen, is dit eveneens een belangrijke rechtstreekse investering.  

Wateroverlast bestrijden

Binnen het integraal waterbeleid blijven ‘droge voeten’ de eerste focus. Daarom investeert de Provincie komend werkjaar ruim 2,5 mio euro om vier nieuwe projecten in Midden-West-Vlaanderen te realiseren nl.  

-          Roeselare: gecontroleerd overstromingsgebied op de Collievijverbeek (600.000 euro)

-          Wingene: gecontroleerd overstromingsgebied op de Grote Beek/Ringbeek (500.000 euro)

-          Ledegem: integraal waterproject Ledegemse Meersen op de Heulebeek (950.000 euro)

-          Roeselare: gecontroleerd overstromingsgebied op de Godelievebeek (500.000 euro)

Zeven nieuwe fietsinfrastructuurprojecten 

De provincie West-Vlaanderen voorziet voor 2023 11,4 mio euro om te investeren in 13 fietsprojecten. Zeven van deze belangrijke projecten liggen in de regio Midden-West-Vlaanderen.  

1 Roeselare, Diksmuidesteenweg 
2 Ledegem-Roeselare, Roeselarestraat-Moorseelsestw 
3 Staden, Bruggestraat 
4 Hooglede, Hogestraat-Kortemarkstraat fase 1 
5 Moorslede, Geluwestraat 
6 Tielt, spoorbedding 
7 Wingene, Ruisledesteenweg fase 2