De provincie West-Vlaanderen en stad Torhout slaan de handen in elkaar om
het DNA van Wijnendale te bepalen

De provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen helpen bij de ontwikkeling
van kleine dorpskernen. Vanaf volgend jaar zullen jaarlijks vier besturen
hiervoor beroep kunnen doen op professioneel advies vanuit de provincie alsook
een financiële ondersteuning van maximum 25.000 euro. Het traject kadert
binnen de oproep ‘DNA van het dorp’. Samen met Zevekote (Gistel), Moorsele
(Wevelgem), Sint-Lodewijk (Deerlijk) is Wijnendale (Torhout) één van de eerste
dorpen waar de gemeente samen met de provincie het unieke traject zal lopen.
“West-Vlaanderen heeft veel van die kleine en authentieke dorpskernen. Het is
positief dat de provincie en de lokale besturen kunnen samenwerken om deze
typische dorpskernen op te waarderen. Voor de opmaak van een gedragen
ontwikkelingsvisie voor Wijnendale zal deze samenwerking een echte meerwaarde
betekenen,” aldus een opgetogen Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) en
bevoegd schepen Lieselotte Denolf (CD&V).


Gedeputeerde Naeyaert: “De provincie was vooral enthousiast over de mogelijkheden
voor Wijnendale. Het is immers een dorp dat zich nogal uitspreidt, plaats moet geven
aan natuur en landbouw, en een connectie vraagt met het landschap en met het
domein d’Aertrycke.”


In eerste instantie zal nu een analyse gemaakt worden van Wijnendale. Tegelijkertijd
wordt een ontwerpweek voorbereid waarbij lokale ambtenaren, experten, het
gemeentebestuur, maar ook de bevolking bij betrokken worden. De DNA-analyse en
de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een afgewerkt ontwikkelingsvisie,
waar de gemeente en de Provincie mee aan de slag kunnen.


“Ook in Wijnendale zijn de rioleringen in bepaalde kernstraten aan vernieuwing
toe. Daaraan koppelen we een vernieuwing van de dorpskern, net zoals bij de
stadskernvernieuwing. De uitvoering van die werken zal wellicht pas vanaf 2024
gebeuren, maar de opmaak van een ruime visie kan dankzij de subsidies van de
provincie West-Vlaanderen al in 2021 beginnen. Dat masterplan is een
langetermijnplanning voor Wijnendale. We denken na over groen, ruimte voor
ontmoeting, integratie van het nieuwe schoolgebouw, een wandel- en fietsnetwerk dat
de dorpskern met de omliggende natuur verbindt en een visie over toekomstige
bouwmogelijkheden. We kijken er alvast naar uit om de Wijnendalenaars in het
proces te betrekken," aldus een enthousiaste en dankbare schepen van stadsplanning
Lieselotte Denolf.