De provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen helpen bij de ontwikkeling
van kleine dorpskernen.

Vanaf volgend jaar zullen jaarlijks vier besturen
hiervoor beroep kunnen doen op professioneel advies vanuit de provincie alsook
een financiële ondersteuning van maximum 25.000 euro. Het traject kadert
binnen de oproep ‘DNA van het dorp’. Samen met Zevekote (Gistel), Moorsele
(Wevelgem), Wijnendale (Torhout) is Sint-Lodewijk (Deerlijk) één van de eerste
dorpen waar de gemeente samen met de provincie het unieke traject zal lopen.
“West-Vlaanderen heeft veel van die kleine en authentieke dorpskernen. Het is
positief dat de provincie en de lokale besturen kunnen samenwerken om deze
typische dorpskernen op te waarderen. Voor de opmaak van een integraal
masterplan voor Sint-Lodewijk dat uiteindelijk moet uitmonden in een heuse
dorpskernvernieuwing zal deze samenwerking een echte meerwaarde betekenen,”
aldus een opgetogen burgemeester van Deerlijk en provincieraadslid Claude
Croes (CD&V).


In eerste instantie zal nu een analyse gemaakt worden van SintLodewijk. Tegelijkertijd wordt een ontwerpweek voorbereid waarbij lokale
ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking bij betrokken
worden. De DNA-analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een
afgewerkt masterplan, waar de gemeente en de Provincie mee aan de slag kunnen.


Claude Croes: “De provincie was vooral enthousiast over de levendigheid van SintLodewijk en de mogelijkheden tot participatie die ermee samen gaan. Ook de wens tot
vergroening van de kern en een transformatie naar zachte mobiliteit getuigt volgens
de hogere overheid van een sterke ambitie.”