We moeten de klimaatopwarming een halt toeroepen. Maar hoe?

Planten van bomen, recycleren van vuilnis, gebruiken van groene energie… er zijn heel wat manieren om onze CO2-uitstoot te verlagen. Er zijn ook nieuwe technieken binnen de landbouwsector. Hiervoor engageren een aantal landbouwers, de Gemeente Beernem en Inagro vzw zich om op gemeentegronden ‘Carbon Farming’ toe te passen. Zo zorgt onder meer de onderzaai van gras bij een perceel mais voor de opslag van extra koolstof in de bodem.

Een succesvol proefproject! Dat blijkt uit een vraag van Beernems schepen en provincieraadslid Ruben Strobbe aan Gedeputeerde Bart Naeyaert. 12 landbouwers zorgen sinds 2020 voor de opslag van 65 ton CO2 op ruim 14 ha. Dat is 65 ton CO2 die niet aanwezig is in de atmosfeer. Daarenboven zorgt de toepassing van deze techniek voor een extra vruchtbare bodem en meer biodiversiteit.

Zie ook https://www.instagram.com/p/CZt5GtiIf7O/?utm_source=ig_web_copy_link
Meer info: https://inagro.be/carbonfarming