Op vraag van federaal parlementslid Nathalie Muylle werd door minister van Financiën Van Peteghem een btw-verlaging op medische haarprothesen ingevoerd. Als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte, ziektebehandeling of trauma kan haarverlies of kaalheid optreden. Veel mensen denken dan snel aan de gevolgen van een kankerbehandeling, maar kaalheid (alopecia) kan een gevolg zijn van uiteenlopende medische redenen en raakt patiënten soms levenslang.

Voor hen is een haarprothese vaak zowel een medische als mentale verlichting van de gevolgen van hun ziekte of aandoening en een opstap om hun leven opnieuw op te nemen. Bovendien kost zo’n pruik gemiddeld tussen €750 en €2000, dus de verlaging betekent algauw een besparing van enkele honderden euro’s voor deze mensen. Patiënten moeten wel een voorschrift voor een haarprothese kunnen voorleggen van hun behandelende arts of dermatoloog om van de verlaging gebruik te kunnen maken.