De provincieraad keurde i.h.k.v. het fietsfonds het bestek goed voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidstesteenweg in Roeselare. Waar mogelijk komen er hier vrijliggende, brede en enkelrichtingsfietspaden met aandacht voor groen. Dit is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare, Vlaanderen en Aquafin. Kersvers schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie en fractievoorzitster Els Kindt kijken alvast uit naar deze belangrijke realisatie.

Klik hier om Els en Stefaan aan het woord te horen.