In Brugge ligt langs de Damse vaart provinciedomein Fort van Beieren. Op dit moment is het domein 54 ha groot. Tijdens de zitting van juni besliste de provincieraad over de aankoop van ongeveer 12,5 ha extra. Voor deze aankoop voorziet de provincie West-Vlaanderen een budget van 1.140.419,40 euro. “In één klap groeit dit prachtige provinciedomein met ongeveer 25%. Niet alleen de extra ruimte is belangrijk maar ook de invulling ervan. De toegevoegde gronden moeten het groengebied versterken en zachte recreatie bevorderen. Zo komt er een extra toegangsweg vanuit of naar de Damse vaart,” aldus provincieraadslid en Brugs gemeenteraadslid Hilde Decleer.     

De provincie West-Vlaanderen koopt ook een nabijgelegen maar niet aangesloten stuk van bijna 0,8 ha. Dit stuk kan gebruikt worden als ruilgrond om een toegang te voorzien vanuit de Damse wegel. Zo kunnen bezoekers vanuit Koolkerke door provinciedomein Fort van Beieren richting de Damse vaart.

 “Het beheer van het domein gebeurt in samenspraak. Zo zijn er reeds samenwerkingsverbanden met landbouwers in functie van hooien en begrazen. Voor de invulling van de nieuwe gronden zal de provincie afspraken maken met Stad Brugge, landbouwers, ANB en Natuurpunt. Zo kunnen we samen van deze uitbereiding een schitterend project maken,” besluit een opgetogen Decleer.