WIJ, in de cultuursector: SAVE THE DATES : zaterdag 23 september 2017 & 21 oktober 2017

donderdag, 20 juli, 2017
WIJ, in de cultuursector: SAVE THE DATES : zaterdag 23 september 2017 & 21 oktober 2017

Voor CD&V is het duidelijk: cultuur versterkt en verenigt mensen. In vele gemeenten, zeker in West-Vlaanderen, is het WIJ-gevoel geen loos begrip. Als betrokkenen in het werkveld willen we inpikken op de veranderende samenleving. De lokale besturen worden geconfronteerd met tal van uitdagingen, ook op het vlak van cultuurbeleving, omgaan met erfgoed en vrijetijdsparticipatie. 

De (West-)Vlaamse parlementsleden nodigen graag uit op twee inspiratiemomenten rond actuele culturele thema’s. Als u nadien naar huis kan met innoverende gedachten voor uw lokale verkiezingsprogramma, dan zijn wij in onze opzet geslaagd.

 Sabine de Bethune, Jan Durnez, Bart Dochy, Martine Fournier, Griet Coppé en Johan Verstreken.

Iedereen die, vanuit een christendemocratische betrokkenheid, mee vorm geeft aan de cultuur- en erfgoedsector, is welkom.

Klik hier om in te schrijven

PROGRAMMA INSPIRATIEMOMENTEN - zie flyers hier onderaan voor details

Brugge, Grootseminarie (Potterierei 72)
Zaterdag 23 september

8 – 10.30 u. (met ontbijt en korte rondleiding in het Grootseminarie)

Sessie 1 - Kerken op overschot?

In vele gemeenten is het een ‘hot topic’: stoten we kerken af of gaan we herbestemmen? En als het dat laatste wordt: wat kunnen we toelaten in een gebouw dat, naast een blijvende religieuze functie, vaak ook voor velen een emotionele betekenis heeft?

Sessie 2 - Vrijwilligers voor de 21ste eeuw

Klopt het dat verenigingen het moeilijk krijgen om nog vrijwilligers te rekruteren? Rekenen lokale besturen op vrijwilligers uit overtuiging of om te besparen? Is er nood aan een ondersteuningsbeleid?

Roeselare, ARhus (De Munt 8)
Zaterdag 21 oktober 2017

8 – 10.30 u. (met ontbijt en korte rondleiding in ARhus)

Sessie 1 - Is de bibliotheek van morgen die van gisteren?

De oude Roeselaarse bibliotheek is niet meer. ARhus omschrijft zichzelf als innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren voor wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren.

Sessie 2 - Moeten we dat allemaal bewaren?

 

Lokale besturen zijn verplicht om hun archieven en erfgoed goed bij te houden. Dat is belangrijk vanuit administratief standpunt, maar ook om het historisch geheugen niet verloren te laten gaan. Er hangt wél een prijskaartje aan vast, zeker wanneer digitalisering op de proppen komt. Hoe pakken we dat best aan? Sowieso groeit de publieke belangstelling voor erfgoed…

Documenten