Persoonlijke kaartjes
West-Vlaanderen
12/06/2012
 
 

Persoonlijke kaartjes - met extra info

Er zijn nog heel wat kandidaten die niet reageerden op de oproep inzake bestelling kaartjes!

Een voorbeeld van de kaartjes zit in bijlage.

Graag zou ik van u zo snel mogelijk antwoord krijgen op volgende vragen:

- Wenst u kaartjes?
- Zoja, enkele kaartjes of dubbele kaartjes of beiden?

Ter herinnering:
Vanuit ons groepspakket heeft u sowieso recht op layout en druk van 1.000 enkele kaartjes.
De prijzen van de kaartjes kunt u ook in bijlage terugvinden.

Als u enkele kaartjes bestelt, dan krijgt u dus layout + druk van de eerste 1.000 kaartjes gratis = 142,04 euro
Bestelt u bv 2.000 enkele kaartjes in totaal, dan dient u slechts 36,04 euro van uw trekkingsrecht hiervoor aan te spreken.

Als u alleen maar dubbele kaartjes bestelt, dan zijn er 2 mogelijkheden:
1) U laat het dubbele kaartje volledig provinciaal invullen
Dan krijgt u dus de eerste 142,04 euro van ons.
Als u 2.000 dubbele kaartjes bestelt, dan betaalt u normaal gezien 258,64 euro (druk en layout).
In dit geval dient u dus slechts 116,6 euro extra te betalen. Hiervoor kun je je trekkingsrechten gebruiken, want de invulling is volledig provinciaal.

2) U laat de helft van het kaartje provinciaal invullen, de andere helft gemeentelijk
Kostprijs van 2.000 dubbele kaartjes = 258,64 euro.
Je krijgt de eerste 142,04 euro van ons betaald = blijft nog over: 116,6 euro.
Dit verschil dien je zelf betalen en hiervoor komen je trekkingsrechten niet in aanmerking.

Het ontwerp:
Ons campagnebureau zal telkens een eerste voorstel doen. Belangrijk zal altijd zijn dat je al je gegevens nadrukkelijk controleert!
Wanneer het ontwerp helemaal naar je smaak is, zal jij de 'goed voor druk' moeten geven.
We drukken niets zonder jouw toestemming. Maar eens jij goed voor druk gaf, zijn wij niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten die alsnog in het kaartje zouden staan.

 Extra info naar deadlines toe:

Eerste bestelronde
Onze eerste bestelronde loopt tot 6 juli. Dat wil zeggen dat je dus tegen ten laatste 6 juli moet laten weten of je persoonlijke kaartjes wenst.
Iedereen die in deze ronde zit, zal zijn kaartjes voor 20 juli in zijn/haar bezit hebben.
(Let op, zij die nu al opdracht geven en bv tegen eind juni al goed voor druk geven, zullen al vroeger gedrukt worden. Je hoeft dus niet te wachten tot 6 juli!)

Tweede bestelronde
We voorzien ook een 2de bestelronde.
In de periode tussen 16 augustus en 23 augustus zal je dan je (bij)bestelling kunnen plaatsen. Tegen eind augustus zullen dan ook die kaartjes geleverd zijn.

Waarvoor kan die 2de bestelronde handig zijn?:
- Je wil wel dubbele kaartjes, maar de gemeenteraadslijst is nog niet gekend
- Je wil wel kaartjes, maar hebt hoegenaamd geen idee van het aantal. Dan kun je tijdens de zomermaanden al eens testen hoe snel, of hoe traag, ze verspreid raken.

De mogelijke invullingen op dit moment:
- enkel kaartje 100% provinciaal
- dubbel kaartje 100% provinciaal
- dubbel kaartje 50% provinciaal, 50% gemeentelijk - met de ladder van de gemeenteraadslijst erop
Mogen wij vragen dat je ons, eventueel via je afdelingsvoorzitter, ook zeker de correcte lijst bezorgt?
- dubbel kaartje 50% provinciaal, 50% gemeentelijk - zonder de ladder van de gemeenteraadslijst erop omdat die nog niet helemaal gekend is. In plaats van de ladder zetten we dan een extra foto, of een kort tekstje bv het stukje uit je kandidatenfiche "Waarom moet je op mij stemmen".
Als je er een gemeentelijk luik aan wil koppelen, is de voorwaarde nu dus wel dat je je persoonlijke plaats op de gemeenteraadslijst kent.