Provincieraad
West-Vlaanderen
N°34 - 28/10/2016
 
 

3de geslaagde netwerkmoment van onze fractie

Op woensdag 19 oktober organiseerden we in de gebouwen van het S&R Olympiabad in Brugge ons derde netwerkmoment.

We zijn blij dat heel wat eerste mandatarissen, leden van het provinciaal bestuur en afdelingsvoorzitters op onze uitnodiging ingingen.

Ons netwerkmoment blijkt telkens weer de ideale gelegenheid om de banden tussen steden, gemeenten en de provincie sterker aan te halen.

Ook is het een ideaal ontmoetingsmoment voor onze CD&V-afdelingen.

Een knap staaltje van de WIJ-partijslogan in de praktijk dus!

 

 

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 


In de kijker: reglement Natuur op school

Heel wat wetenschappelijke studies wijzen op het belang van natuur in de schoolomgeving, zowel voor de ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen als voor hun milieugedrag. Veel kinderen en jongeren lijden aan een ‘natuurtekortstoornis’. Een avontuurlijke en natuurrijke speelplaats biedt tal van positieve effecten: minder ongelukken, meer speelkansen, minder negatief gedrag zoals pesten… 

Daarom heeft de provincieraad in 2014 een subsidiereglement goedgekeurd, waarmee o.a. de vergroening van de speelplaats in aanmerking komt voor ondersteuning.

Alle info vind je via de website van de provincie.

Gedeputeerde Guido Decorte opende onlangs de groene speelweide van de gemeentelijke basisschool in Oostduinkerke. De MOS-begeleider hielp hen bij de vernieuwingen en vanuit de provincie kregen ze 5.000 euro subsidie.
Voor de manier waarop de school dit vergroeningsproject heeft aangepakt en haar bezorgdheid voor energie en afvalbeleid, kreeg de school bovendien ook het derde uitzonderlijke MOS-logo toegekend.


Zelf weet van een school die graag wat meer groen op de speelplaats zou hebben? Geef hen dan zeker de info over de provinciale subsidies door!
Aarzel zeker niet om onze fractie te contacteren moest u hierover nog vragen hebben.

 

Overzicht CD&V-persberichten

persberichten nog te maken ...

 


Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Live

Sinds een aantal maanden kunt u via Krant van West-Vlaanderen ook de Live-verslaggeving van de provincieraad meevolgen.

Lees hier de Live-berichten van oktober 2016 na.


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.Presentatie provincie(raad)

Voor CD&V blijft het provinciale bestuursniveau een belangrijk tussenniveau. Onze partij besliste dan ook al eerder om wel mee te gaan in het verhaal van de afslanking van de provincies, maar niet in een verhaal van afschaffing van de provincies.

Het traject van de afslanking van de provincies is volop bezig. Op 1 januari 2018 zal er terug heel wat veranderen. Ook in West-Vlaanderen.

Graag doen wij vanuit onze provincieraadsfractie het aanbod om bij u langs te komen.

Via een presentatie kunnen we uw leden en/of de inwoners van uw gemeente informeren over de werking van de provincie en de provincieraad.

We hopen ook dat op die manier heel wat mensen in 2018 met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen. Want nu blijkt 'onbekend maakt onbemind' helaas al te vaak van toepassing voor de provincies.

Interesse?

Neem contact via cdenvfractiewvl@gmail.com of rechtstreeks via 1 van onze fractieleden
 

 

Gastsprekers gezocht?

Nog geen gastspreker voor uw nieuwjaarsreceptie?

Op zoek naar een speecher voor uw afdelingsbabbel?

Wil je in de aanloop naar de provincieraadsverkiezingen wel eens weten wat de provincie nu eigenlijk allemaal doet?

Onze gedeputeerden, voorzitter van de provincieraad, fractieleider en provincieraadsleden komen graag langs.

Contacteer hen gerust rechtstreeks of neem contact via ons fractiesecretariaat.