Provincieraad
West-Vlaanderen
N°2 - 31/05/2013
 
 

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.

 

 

 

 


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.

 

 

In de kijker: actualiteitsdebat

Claude Croes stelde in het vragenuurtje van maart een vraag aan gedeputeerde van sport Carl Vereecke over zwembadinfrastructuur.
Die vraag en het antwoord van de gedeputeerde kan u hier nalezen.

Er werd door de raad gevolg gegeven aan de vraag van Claude om hierover ook een actualiteitsdebat te houden.
Dit debat vond plaats tijdens de provincieraad van april 2013.
Bekijk de reportage van WTV/Focus.

Ondertussen kwam het onderwerp van de regionale zwembaden nog regelmatig in de pers.
Vlaams parlementslid Els Kindt stelde over het thema van de financiering van de zwembaden ook een vraag aan minister Muyters
Haar collega Sabine Poleyn stelde een vraag om uitleg aan minister Pascal Smet over de nood aan zwembaden voor schoolzwemmen en een vraag aan minister Muyters over de zweminfrastructuur voor het schoolzwemmen.

Indien u meer informatie wenst over het debat en de problematiek van de zwembaden, neem dan contact via fractiesecretaris Nele of rechtstreeks met Claude Croes.

 

 

 

Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com