Provincieraad
West-Vlaanderen
N°17 - 22/12/2014
 
 

Moties in de provincieraad

Deze zitting werden 3 moties behandeld:

- Motie mbt Resoc's - indieners: Christof Dejaegher (CD&V) en Gunter Pertry (Spa) - Deze motie werd door alle fracties, uitgezonderd de N-Va-fractie, gesteund.

- Motie mbt provinciefonds - Indiener: Gerda Schotte (Groen) - Deze motie van Groen werd niet gesteund door de andere fracties

- Motie mbt kustpolders - Indiener: Maarten Tavernier (Groen) - Deze motie kreeg tot de verbazing van onze CD&V-fractie de steun van de N-Va-fractie (lees ons persbericht). Ze werd echter verworpen door alle andere fracties.

Agenda provincieraad

De agenda van de provincieraad van juni kunt u via deze link nalezen.

Op de agenda staan o.a. volgende punten:

2 | Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

12 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem

13 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug

16 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde

18 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand gebouw (erfgoeddepot) te IeperVoor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com


Actuele vragen in de provincieraad

Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden:

SEPTEMBER

- Provincieraadslid Hendrik Verkest stelde een vraag over de behoefteberekeningen rond bedrijventerreinen in onze provincie.

- Provincieraadslid Marie De Clerck polste bij gedeputeerde Jean de Bethune naar de acties van provincie om de openstaande vacatures in onze provincie toch ingevuld te krijgen.

- Provincieraadslid Bernard De Cuyper had het met gedeputeerde Bart Naeyaert over de sojateelt. 

Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.

Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  

Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.

 

 

 

 

 

 


Besluiten Deputatie

Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website.

 

 

Nieuw provinciaal reglement financiële ondersteuning bezoeken herdenkingsplaatsen WOI

Het “provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning van de onderwijsinstellingen, initiatieven jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen in het kader van een bezoek aan herinneringsplaatsen rond WOI in West-Vlaanderen”, werd in de provincieraad goedgekeurd.

Onderwijsinstellingen, jeugdwerkorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen die hun maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen hebben, komen in aanmerking voor een financieel duwtje in de rug wanneer ze herinneringsplaatsen van WOI bezoeken. Dat kan gaan over sites, musea, monumenten, …

De financiële ondersteuning is divers: een tussenkomst van 50% in de vervoersonkosten, een tussenkomst van 50% in de eventuele toegangskosten, een tussenkomst van 50% in de kosten voor een gids of een tussenkomst van 20% in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum.

 Lees hier het volledige reglement na.

Er even tussenuit

We nemen even vakantie, en dit van dinsdag 23 december tot en met zondag 4 januari 2015.

Bij deze wensen wij u allen graag ook het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!


Uw inbreng

Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?

Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel aan fractiesecretaris Nele via cdenvfractiewvl@gmail.com 


In Beeld: verslag zitting

Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.

Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.

Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV

Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.