Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuws uit de provincieraad - april 2018
Nieuws uit de provincieraad - april 2018
Waterfront
In 1918 eindigde de eerste Wereldoorlog. 100 jaar later komen we samen tijdens het Waterfront om de toekomst, de hoop en de verzoening te vieren.
Beleef een unieke ervaring en vorm samen met 6.000 participanten het Waterfront op vrijdag 29 juni 2018 om 19u.
Van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende vormen 6.000 mensen een 21 kilometer lange ketting. Ze houden per 2 een bootje vast op het water en pennen er een hoopvolle ‘boot’-schap op voor de toekomst.
Elke deelnemer moet ouder dan 10 jaar zijn. Jongeren onder de 14 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.

Lees Meer
Agenda provincieraad
De agenda van de provincieraad van maart kunt u via deze link nalezen.
Op de agenda stonden o.a. volgende punten:
9 | Definitieve vaststelling van het PRUP Molsten - Wielsbeke
10 | Voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP 't Veld (Meulebeke, Ardooie)
14 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: integraal waterproject - gecontroleerd overstromingsgebied op de Maalbeek te Anzegem
15 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren
16 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van werken: Avelgem, aanleg van fietssnelweg op het Guldenspoorpad tussen de Kouterlosstraat en het stationsplein, en tussen de Doorniksesteenweg en de Schelde
Voor vragen en/of opmerkingen, mail naar cdenvfractiewvl@gmail.com
Actuele vragen in de provincieraad
Hierbij geven we u graag de actuele vragen weer die onze CD&V-raadsleden stelden tijdens de zitting van april 2018:
  • Provincieraadslid Marc Vanwalleghem peilde bij gedeputeerde Bart Naeyaert naar het proefproject rond energie-opslag bij Inagro.
  • Provincieraadslid Annie Cool vroeg gedeputeerde Bart Naeyaert welke ondersteuning voorzien is voor de landbouwers bij de mestverwerking. 
Alle actuele vragen kunt u vraag per vraag herbekijken via http://www.focus-wtv.be/kanaal/recente-afleveringen-boeverbos.
Over verschillende actuele vragen, ingediend door onze fractieleden of beantwoord door onze gedeputeerden, maken we ook persberichten. Die berichten kunt u nalezen via http://www.west-vlaanderen.cdenv.be/nieuws  
Contacteer ons via cdenvfractiewvl@gmail.com moest u hierover nog vragen of opmerkingen hebben.
Besluiten Deputatie
Wekelijks zit de Deputatie op donderdagochtend bijeen. De daar genomen besluiten, kunt u nalezen op de provinciale website. 
Uw inbreng
Heeft u een onderwerp waarover u graag een actuele of schriftelijke vraag gesteld ziet door één van onze provincieraadsleden?
Geef dit dan zeker door, ofwel rechtstreeks aan één van onze fractieleden (bv de peter of meter van uw afdeling), ofwel via cdenvfractiewvl@gmail.com
In Beeld: verslag zitting
Het bulletin van vragen en antwoorden en de notulen van de raadszittingen worden door de diensten van de provincie opgemaakt, maar daar is het (logischerwijze) heel even op wachten.
Wenst u echter al meteen te weten welke actuele vragen gesteld werden, en wat het antwoord van de deputatie hierop was?
Surf dan naar http://www.focus-wtv.be/boeverbos - elke vraag wordt er namelijk apart in beeld gebracht.
Vanaf nu kun je de zittingen van de provincieraad live volgen via Focus-WTV
Meteen op donderdagavond wordt verslag uitgebracht vanuit de provincieraad in het programma Boeverbos.
Presentatie provincie(raad)
Voor CD&V blijft het provinciale bestuursniveau een belangrijk tussenniveau. Onze partij besliste dan ook al eerder om wel mee te gaan in het verhaal van de afslanking van de provincies, maar niet in een verhaal van afschaffing van de provincies.
Het traject van de afslanking van de provincies is volop bezig. Op 1 januari 2018 zal er terug heel wat veranderen. Ook in West-Vlaanderen.
Graag doen wij vanuit onze provincieraadsfractie het aanbod om bij u langs te komen.
Via een presentatie kunnen we uw leden en/of de inwoners van uw gemeente informeren over de werking van de provincie en de provincieraad.
We hopen ook dat op die manier heel wat mensen in 2018 met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen voor de provincieraadsverkiezingen. Want nu blijkt 'onbekend maakt onbemind' helaas al te vaak van toepassing voor de provincies.
Interesse?
Neem contact via cdenvfractiewvl@gmail.com of rechtstreeks via 1 van onze fractieleden
>
>
>
>