Kandidatennieuwsbrief {Provincieraad}
West-Vlaanderen
N°11 - 20/07/2012
 
 

Er even tussenuit - stand van zaken en verder verloop

Ons campagnebureau en ikzelf laden volgende week even de batterijen terug op. De ontwerpers zijn er terug op 3 augustus. Ikzelf ben er terug op 30 juli.
Ik zou het ten zeerste appreciëren niet overladen te worden met telefoontjes tijdens dit weekje verlof.
Heb je toch een dringende vraag? Contacteer dan eerst en vooral collega Suma Lambert die u zal proberen verder te helpen. slambert@cdenv.be -  050/33.39.66

STAND VAN ZAKEN EN VERDER VERLOOP

KAARTJES

De meesten onder jullie hebben hun kaartjes ondertussen ontvangen. Straks halen we nog een nieuwe lading op bij de drukker.
Suma zal de mensen verwittigen wiens kaartjes daarbij zitten. Als je volgende week de kaartjes al in je bezit wil hebben, dan kun je die ophalen in het regiosecretariaat, Zuidzandstraat 5 in Brugge.

Vanaf 3 augustus worden er terug kaartjes ontworpen.
Zij die de deadline nu net niet haalden, komen dan dus eerst aan bod.
De mensen die nog niks van kaartjes bestelden, maar er wel willen: graag doorgeven tegen 3 augustus welk soort kaartjes je wil (enkele / dubbele 100% prov / dubbele gemeente en provincie). Dan zorgen we ook voor ontwerp en kun je mee in druk begin augustus.

Bijdrukken van kaartjes: dat zal gebeuren in de eerste week van september.
Daarvoor dien je tegen 1 september door te geven hoeveel kaartjes en van welke soort je graag bijgedrukt wil zien.

Extra: controleer bij het ophalen altijd goed of het weldegelijk uw kaartjes zijn die u meeneemt.

AUTOSTICKERS

We hebben de eerste autostickers in ons bezit.
Suma zal een mail sturen naar de mensen wiens stickers we al in ons bezit hebben. Zij die willen, kunnen ze dan ophalen op het regiosecretariaat in Brugge volgende week.
(begin augustus zijn ook de andere secretariaten weer open zodat ze ook daar gelegd kunnen worden)

Zij die nog geen goed voor druk gaven: bureau werkt er aan voort vanaf 3 augustus.
Zij die nog niet doorgaven dat ze autostickers willen: zeker doorgeven tegen 3 augustus zodat het bureau er meteen werk kan van maken dan.

AFFICHES

De 2m²-affiches en 1m²-affiches die op tijd in druk vertrokken zijn, zullen geleverd worden bij ons campagnebureau op 3 augustus.
We verwittigen de mensen wiens affiches daar ook effectief geleverd zijn dan.

De 60x80-affiches en 60x40-affiches die op tijd in druk vertrokken zijn, zullen geleverd worden bij ons campagnebureau in de week van 6 augustus.
We verwittigen de mensen wiens affiches daar ook effecitef geleverd zijn dan.

Stand van zaken:
* Al een ontwerp, maar nog geen goed voor druk gegeven --> ons campagnebureau werkt verder aan je ontwerp vanaf 3 augustus.
Als een goed voor druk snel volgt, dan zou je tegen het einde van de volgende week (10 augustus) normaal je affiches moeten hebben.
* Nog niet doorgegeven welke affiches je wil van ons? Doe dit dan ten laatste tegen 3 augustus, zodat onze ontwerpers er meteen werk kunnen van maken als ze terug aan het werk zijn.

EXTRA POSTKAARTEN

Een paar kandidaten gaf aan postkaarten / aanbevelingskaarten / ... te willen (zie prijslijst)
De opmaak hiervan zal ook starten vanaf 3 augustus.
Wenst u ook postkaarten? Geef dit dan ook door zodat ontwerpers opmaak voor u kunnen voorzien.

BRIEVEN / BRIEFHOOFDEN

zie apart stukje

KANDIDATENFOLDER PER KIESDISTRICT

Zie apart stukje

VIDEO's

De mensen wiens video klaar is, worden verwittigd. U kan hem dan eerst bekijken via Vimeo. Wij zetten uw filmpje pas op de website www.westvlaanderenkiest.be op het moment dat u daar een 'go' voor geeft.

 

 


Kandidatenfolder per kiesdistrict

Begin augustus zullen we ook starten met de invulling van de kandidatenfolder per kiesdistrict.

Net zoals in prec-campagne, gaat het over een kaart. Maar ditmaal een kaart van het district.
En op de achterzijde ook info per kiesdistrict.

Welke 'inhoud' kan de kaart krijgen:
- info over de kandidaten
- info over speerpunten, heel specifiek voor het kiesdistrict.
- Die info over speerpunten kan al dan niet aan kandidaten gelinkt worden.
- Er kan een groepsfoto op komen
- We moeten misschien ook wat algemene info geven over het stemmen? (hoe stemt iemand geldig / hoe verloopt het electronisch stemmen als dat van toepassing is in je district)

BELANGRIJK DAT JE ALS KANDIDAAT, EN ALS KIESDISTRICT, AL EENS NADENKT OVER DE INVULLING VAN DEZE KAART.

Stuur jouw/jullie ideeën al eens door tegen 6 augustus.

We zullen dan een eerste ontwerp opmaken en dit bijsturen tot ieders tevredenheid binnen je district.


Brieven of briefhoofden

Wij bieden u 2 zaken aan wat brieven betreft:

- brieven
- briefhoofden

BRIEVEN

Dit is de all-in-formule.
Namelijk:
- ontwerp gepersonaliseerd briefpapier, met tekst erop
- Verzendingsklaar maken van de brief, nl: adressen erop gedrukt, geplooid en in envelop gestoken
- Aflevering door drukkerij bij BPOST, waarbij drukker en bureau ook zorgen dat alles in orde komt mbt verzending tegen verkiezingstarief

Wat moet u doen:
- tekst aanleveren
- adressen aanleveren in excell

Hier gaat het dus over een 'groot aantal' dezelfde brieven die u zou willen versturen.

De prijs:

Layout = 58,3 euro
eerste 500 brieven = 173,84 euro
per 500 brieven extra = 25,44 euro

BRIEFHOOFDEN

Hier laat u enkel gepersonaliseerd briefpapier aanmaken.
Daar kan al een tekst mee opgedrukt worden, maar hoeft dus niet zo te zijn.
(bv op de achterzijde kun je wel al telkens de ladder laten drukken, de voorzijde kun je dan zelf voorzien van verschillende teksten als nodig.)
Het briefpapier zal anders zijn dan bij de andere versies, dit om ervoor te zorgen dat u het papier zonder problemen in uw eigen printer of eigen kopiemachine kan steken om er nog tekst op te printen.

U zorgt dan zelf voor de verdere afhandeling van de verzending, i.e. klaarmaken enveloppen, plooien van de brieven, aflevering bij BPOST.

Voor de briefhoofden, hebben we verschillende prijzen.
Hoe meer kandidaten we kunnen bundelen in druk, hoe goedkoper het wordt. Bedoeling is dus om telkens groepjes van 4 kandidaten te bundelen, om aan iedereen te goedkoopste prijs te kunnen geven.

Eerste deadline om door te geven dat u dergelijke briefhoofden wenst, zetten we op 3 augustus.


De prijs:

Layout = 58,3 euro

1 kandidaat - 100 brieven = 168,54 euro
1 kandidaat - per 100 extra = 4,24 euro

2 kandidaten - elk 100 brieven = 104,94 euro per kandidaat
2 kandidaten - per 100 extra = 3,18 euro per kandidaat

4 kandidaten - elk 100 brieven = 81,62 euro per kandidaat
4 kandidaten - per 100 extra = 2,65 euro per kandidaat

Een voorbeeld van brief of briefhoofd hebben we nu nog niet. Vanaf dat eerste ontwerp gemaakt is, zullen we dit eens rondsturen.
Maar zal dus een ontwerp zijn met foto's op, waarbij de foto in de provinciale kaart zeker aan bod zal komen.