Kandidatennieuwsbrief {Provincieraad}
West-Vlaanderen
N°2 - 16/04/2012
 
 

Kort overzicht van onze campagne

Welk materiaal? Wanneer verspreiding? ...
Dit kunnen we jullie al meegeven:

Voor de groespcampagne:
- Pre-campagnekaart - invulling per kiesdistrict - verspreiding laatste week van juni
- Campagnekaart, met hoofdzakelijk voorstelling van de kandidaten - invulling per kiesdistrict - verspreiding laatste week voor de verkiezingen
- Advertentie: katern van 8p. in De Zondag van 7 oktober - Voorstelling van de lijsten in de districten, per verspreidingsgebied van De Zondag
- website: programma + pagina per kandidaat - url = www.westvlaanderenkiest.be

Zowel de pre-campagnekaart als de campagnekaart zullen we door BPOST laten bedelen.

Per kandidaat voorzien we een pakket aan materiaal. Dit pakket is 'gratis' voor elke kandidaat.
Wat zit er in het pakket:
- Kaartjes om uit te delen (1.000 exempl.) - er zullen enkele + dubbele kaartjes (voor zij die ook gemeentelijke kandidaat zijn) besteld kunnen worden.
- Autosticker (1 exempl.)
- Affiches formaat 60x40 (100 exempl.) = vensteraffiche - het zijn deze affiches die op de officiële gemeentelijke borden geplakt zullen worden.
- Affiches formaat 60x80 (50 exempl.) = grotere affiches om op borden te plakken. Er is wisselmogelijkheid met nog grotere affiches. Meer uitleg krijgt u op onze bijeenkomst.
- Fotoshoot - u wordt een halve dag door een professionele fotograaf op sleeptouw genomen. Dit voor het maken van de affichefoto + zgn. 'sfeerfoto's' voor op de website of andere toepassingen. Binnenkort worden de afspraken individueel vastgelegd.

Elke kandidaat krijgt van ons ook een trekkingsrecht.
- Het bedrag = wordt bepaald aan de hand van de wettelijk vastgelegde maximumbedragen die een kandidaat mag uitgeven.
We stelden het bedrag vast op 30% van het maximum uit te geven bedrag per kandidaat.
- De voorwaarden = elke kandidaat krijgt een overzicht van ons met een aantal spelregels op vermeld. Deze moeten gevolgd worden om aanspraak te kunnen maken op de trekkingsrechten.
- De werkwijze = heel belangrijk is sowieso dat u van al uw uitgaven die u maakt voor de provincieraadsverkiezingen factuur, kasticketjes, ... bijhoudt. Enkel op vertoon van de facturen, kan het trekkingsrecht uitbetaald worden. Deze facturen e.a. heeft u trouwens ook nodig voor uw verkiezingsaangifte achteraf.

Geen nood wanneer iets uit de lijst van hierboven nog niet duidelijk zou zijn: op de bijeenkomsten krijgt u alles ook nog eens in detail uitgelegd.

 


Maximum uit te geven verkiezingsbudget

De kieswetgeving heeft voor elke lijst + voor elke kandidaat een maximum bedrag opgelegd dat uitgegeven mag worden tijdens de verkiezingscampagne.

Op één van onze bijeenkomsten zullen we u die wetgeving in detail uitleggen.

Wat is nu al belangrijk om te onthouden:

- belangrijke datum = start van de sperperiode = 14 juli 2012. Alles wat je na deze datum onderneemt, dient op de aangifte vermeld te worden. Een folder die je voor deze datum uitgeeft, niet. Let wel: affiches, borden, ... die je voor deze datum koopt en betaalt, maar gebruikt tijdens de sperperiode dienen uiteraard wel aangegeven te worden.

- Aangifte: na de verkiezingen dient elke lijst + elke kandidaat een verkiezingsaangifte in te dienen bij de rechtbank. Vanuit het secretariaat zullen wij u uiteraard helpen bij het invullen van deze aangifte. Belangrijk is vooral dat je alle facturen, kasticketjes, ... spaart + dat je afspraken met andere kandidaten over gezamenlijke initiatieven goed op papier zet + dat je tijdens de campagne zelf héél goed bij houdt welk budget je al uitgaf.

- Als je zowel gemeentelijk als provinciaal kandidaat bent, dan krijg je slechts 1 budget. Je mag de bedragen voor een gemeentelijke kandidaat en die voor een provincieraadskandidaat dus NIET samentellen. Enkel het bedrag als provincieraadskandidaat telt.

- De maximum uit te geven bedragen worden bepaald aan de hand van de kiezersaantallen. Die aantallen worden pas definitief op 1 augustus. Normaal komt er een tijd voordien wel al een raming vanuit Vlaanderen.
Wij maakten al eens de berekening op basis van de kiezersaantallen van 2010. Er kan dus nog een verschil op zitten, maar heel groot zal dat normaal niet zijn.
Deze berekening zit in bijlage bij deze nieuwsbrief.
Uiteraard bezorgen wij u zo snel mogelijk de definitieve bedragen.

 


Kandidatenfiche

Bij deze nieuwsbrief zit een lege kandidatenfiche.

Aan zij die nog geen ingevulde kandidatenfiche terugstuurden:
Wij vragen jullie deze zorgvuldig in te vullen en terug te bezorgen aan Nele en dit uiteraard zo snel mogelijk.

Het is voor ons belangrijk dat je ALLE gegevens invult. Dus zeker ook bv je rijksregisternummer, je gsm-nummer waar we je kunnen bereiken, ...

Rechts in de fiche kun je aanduiden of je de gegevens gepubliceerd wenst te zien op de website of niet.
(je kan bv het vakje rood kleuren als je dit niet wenst, of er gewoon een kruisje in zetten)

 

 

 

 

 

Bijeenkomst per kiesdistrict

Binnenkort zitten jullie per kiesdistrict samen in overleg.

Dennis Dejonckere van ons campagnebureau zal daarbij ook aanwezig zijn.

Wat is de bedoeling van deze bijeenkomsten?
Voor de opmaak / inhoud van de folders zal op districtsniveau gewerkt worden. Elk district zal daarbij een aantal speerpunten naar voren moeten schuiven. Die speerpunten kunnen op het overlegmoment vastgelegd worden.
Verder is het een uitstekende gelegenheid om ook rond campagnemateriaal (bv wel of geen gebruik van groepsaffiches) en campagne-acties (samen op stap?) goeie afspraken te maken.

Om een geschikt moment te vinden, worden 'doodles' uitgestuurd.
De werking van een doodle is eenvoudig: je klikt op de link. Links kun je je naam invullen + rechts zie je dan een reeks data met uren staan. Je kruist die momenten aan die WEL passen voor jou. En dan sla je de bijgewerkte doodle op.
Vanuit het secretariaat kiezen we er dan die datum uit die hopelijk voor alle kandidaten van het district past.
Belangrijk is dus dat eens je doodle in je mailbox vindt, je die zo snel mogelijk invult.

 

 


 

 


Video

Ondertussen zijn de opnames voor de video's gestart.
Heb je je alsnog bedacht en wil je toch een video-opname, geef dit dan zo snel mogelijk door zodat we je mee in de planning kunnen opnemen.

Nogmaals de extra info rond de video:

Naast een fotoshoot die aan al onze kandidaten vanuit ons groepsbudget wordt aangeboden, biedt ons campagnebureau ook de mogelijkheid aan om een korte video-boodschap op te nemen.

Kostprijs = 242 euro, btw inclusief. Montage zit ook in deze prijs inbegrepen.
Hiervoor kunt u gebruik maken van uw trekkingsrechten.

Gemonteerd zal de videoboodschap zo'n 30 seconden duren.
De video wordt op een door u gekozen locatie gemaakt.

De video kunt u gebruiken op uw pagina van onze website, op een persoonlijke website, op facebook, op de website van De Redactie, ... 


Voor in de agenda

21 juni: 2de provinciale vorming voor kandidaten en bestuursleden 

6 juli: deadline eerste bestelronde kaartjes

28 september: bijeenkomst senioren regio Brugge, met voorstelling van de kandidaten van het district Brugge aan hun leden