Indirect
West-Vlaanderen
N°2 - 06/05/2011
 
 

Provinciale kick-off was succes!

De provinciale kick-off voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in het fabriekspand was een schot in de roos. Ongeveer 230 aanwezigen uit meer dan 50 afdelingen tekenden present.

Aan het onthaal kregen de aanwezigen een drietal brochures mee: een welkomstbrochure voor nieuwe leden, een speciale editie van Ampersand rond CD&V ideologie en de brochure ‘Samen 2.12’.

Wie extra exemplaren van deze brochures wenst voor in uw afdeling, kan daarvoor terecht bij bewegingscoördinatoren Suma, Koen en Ben.

Neem gerust een kijkje op west-vlaanderen.cdenv.be voor enkele sfeerbeelden.

Nieuwe vormingscluster op 20 juni in Torhout

Na de succesvolle vormingscluster van 6 april in Torhout, vindt op maandagavond 20 juni 2011 een tweede vormingscluster plaats. We voorzien opnieuw 5 sessies, met ditmaal keuze uit:

 

--> Afdelingswebsite (voor afdelingen die nog niet opgestart zijn of afdelingen met specifieke vragen)

--> nieuwe huisstijl – hoe zelf uitnodigingen/folders aanmaken?

--> Contextanalyse – opmaak toekomstvisie in je gemeente

--> Hoe schrijf ik een goeie, wervende tekst?

--> Hoe nieuwe doelgroepen aanspreken (lijstvorming, kiezers, vrijwilligers,…)Binnenkort zullen folders met een omschrijving van de sessies ter beschikking gesteld worden van de afdelingsvoorzitters. Dit ter verspreiding in de afdelingen. Begin juni krijgen alle bestuursleden ook nog een e-mail met uitnodiging.

Inschrijven kan via averstraete@cdenv.be of via 056/22 50 08 met vermelding van uw keuze van sessie.


Intervisienetwerk

In voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 organiseren we intervisienetwerken rond lijstvorming, communicatie en campagne.

Het doel van deze netwerken is om lokale afdelingen procesmatig en ervaringsgericht te begeleiden op weg naar de lokale verkiezingen van 2012. Het aspect van ervaringsuitwisseling staat hierbij centraal. Deelnemers aan dit intervisienetwerk brengen zelf vragen/problemen aan die in  beperkte groep zullen besproken worden. We werken immers met 3 doelgroepen (afdelingen in oppositie, afdelingen in coalitie zonder burgemeester en afdelingen met burgemeester). Het geheel wordt ondersteund door een coach die hiervoor de nodige training heeft gekregen.

Een eerste sessie zal nog voor de zomer plaatsvinden en zal toegespitst zijn op het aspect ‘Lijstvorming’. 

Noteer alvast deze data:

- Voor afdelingen in oppositie: zaterdagmorgen 28 mei 2011 (oppositieontbijt)
- Voor afdelingen in meerderheid: donderdagavond 9 juni 2011


Oppositie-ontbijt 28 mei

De intervisie rond ‘lijstvorming’ voor afdelingen in oppositie zal gecombineerd worden met een inhoudelijk luik. Minister Hilde Crevits en gedeputeerde Bart Naeyaert zegden toe aanwezig te zijn om te antwoorden op specifieke beleidsvragen uit de afdelingen.

We vragen echter wel in te schrijven en de vragen op voorhand door te sturen naar bdesmyter@cdenv.be

Het oppositieontbijt gaat door op zaterdagmorgen 28 mei in zaal ‘Albatros’ te Zarren.


Ronde van welzijn op 8 juni

Op woensdag 8 juni 2011 gaat in het provinciehuis Boeverbos te Brugge een nieuwe Ronde van Welzijn door. Op initiatief van minister Jo Vandeurzen, Vlaams parlementsleden Tom Dehaene en Griet Coppé en gedeputeerde Dirk De fauw wordt een vormingsmoment voorzien voor alle lokale mandatarissen en afdelingsvoorzitters. Het informeren over het Vlaamse decreet inzake welzijn staat centraal. Tevens zullen er ervaringen uitgewisseld worden hoe je op lokaal vlak rond ‘welzijn’ zichtbaar zaken kan realiseren.

Meer info volgt later, maar noteer deze datum nu dus al in je agenda.

 

Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Op vrijdagnamiddag 24 juni 2011 worden alle mandatarissen uitgenodigd in het Provinciehuis Boeverbos om in gesprek (15u-18h) te gaan met onze gedeputeerden en provincieraadsleden rond de herziening van het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan.

De uitnodiging valt binnenkort bij die mensen in de bus. Gevraagd wordt vooraf in te schrijven bij Nele - fractiesecretariaat.west-vlaanderen@skynet.be


Rijnlandmodel - discussieronde

In samenwerking met CES, de studiedienst van de Europese Volkspartij, ontwikkelde Ceder, een discussieboekje: ‘Toegepaste Christendemocratie: het Rijnlandmodel’.

Dit boekje staat stil bij de sociaaleconomische uitdagingen van dit moment. In 3 hoofdstukken worden de rol van de overheid in de economie, ons sociaal overlegmoment en de sociale zekerheid onder de loep genomen.

Aan de hand van enkele concrete vragen kan de discussie opgestart worden. In enkele regio’s staat een regionale bespreking alvast op de agenda. Wie deze discussie echter wil voeren in zijn/haar afdeling, kan daarvoor terecht bij de bewegingscoördinator van uw regio.

Regio Oostende: reeds besproken in regiobestuur

Regio Westhoek: bespreking in regiobestuur van 24 mei

Regio Kortrijk en R-T: bespreking in open vergadering eind september


Kalender

21 mei: Congres Regio Brugge

21 mei: Nieuwe ledendag (1)

24 mei: Regiobestuur Westhoek

26 mei: Nieuwe ledendag (2)

28 mei: Oppositieontbijt CD&V West-Vlaanderen

8 juni: Ronde van Welzijn

9 juni: Intervisiemoment ‘lijstvorming’

14 juni: Regiobestuur Westhoek (met bezoek aan CC Het Perron te Ieper)

15 juni: Regiobestuur Brugge

16 juni: Regiobestuur Roeselare-Tielt

20 juni: Vormingscluster in KATHO Torhout

23 juni: Regiobestuur Kortrijk

24 juni: Bespreking Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (Boeverbos)

28 juni: Provinciaal bestuur

4 juli: Regiobestuur Oostende

27 augustus: 10 jaar CD&V te Kortrijk

28 september: Ledenwerversavond West-Vlaanderen

22 oktober: Dag van de Afdeling