Indirect
West-Vlaanderen
N°1 - 01/04/2011
 
 

Provinciale CD&V website in een nieuw jasje!

Vanaf 6 april 2011 zullen heel wat lokale CD&V webmasters van start gaan met de opbouw van een nieuwe website voor hun afdeling. Bij wijze van pilootproject hebben de afdelingen Wevelgem, Zonnebeke, Roeselare, Lo-Reninge en Oudenburg het nieuwe besturingssysteem uitgetest. Ook de provinciale CD&V website werd in dit pilootproject mee opgenomen. Vandaag presenteren we dan ook de nieuwe, frisse website www.west-vlaanderen.cdenv.be Neem gerust een kijkje!

Voortaan zal deze Indirect verstuurd worden vanuit de nieuwsbriefmodule die aan de nieuwe websites gekoppeld werd. Ook vanuit uw lokale afdelingswebsite kunt u binnenkort  zelf een dergelijke nieuwsbrief opmaken en versturen.

We nemen uw lokale CD&V activiteiten graag mee op in de kalender op de website. Aarzel dan ook niet tijdig uw activiteiten door te geven aan uw bewegingscoördinator.

Vormingscluster 6 april in Torhout

Voor de provinciale vormingscluster op woensdag 6 april 2011 in Torhout zijn er momenteel een 140-tal inschrijvingen.

Reeds meer dan 30 afdelingen zullen present zijn voor de technische vorming voor de afdelingswebsite.

Nog niemand ingeschreven van uw afdeling? Spreek gerust intern af en kies er één van onderstaande sessies uit:

  • Sociale media (Facebook, Twitter, You Tube,…)
  • Het merk CD&V (Hoe lokaal een sterk CD&V merk opbouwen?)
  • Een goed gesprek (In dialoog met bestuur, mandatarissen, kandidaten)
  • Afdelingswebsite (Technische vorming van nieuwe besturingssysteem)
  • Implementatie van nieuwe CD&V huisstijl (Hoe zelf aantrekkelijke uitnodigingen, affiches, folders,… aanmaken voor uw activiteiten?)
Om praktische redenen vragen we u wel in te schrijven via averstraete@cdenv.be of 056/22 50 08.

Op 20 juni 2011 organiseren we een volgende vormingscluster met opnieuw verschillende sessies.


Ronde van Onderwijs 28 april 2011

CD&V werkt aan een blauwdruk voor het Vlaamse onderwijs van de 21ste eeuw. Daarom willen ze samen met de sector nadenken over de toekomst van het secundair onderwijs. Hoe bereiden we jongeren best voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren de juiste studiekeuze maken? Welke impact heeft de hervorming op het basis- en hoger onderwijs? Over welke competenties moeten leerkrachten straks beschikken?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de provinciale luisterrondes. O.a. afdelingsvoorzitters, eerste mandatarissen, schepenen van onderwijs, leerkrachten, schooldirecties,… krijgen eerstdaags een uitnodiging in de brievenbus voor de luisterronde in West-Vlaanderen. Deze ‘Ronde van Onderwijs’ vindt plaats op donderdag 28 april 2011 in Zaal Zilverbergstatie, Oude Zilverbergstraat 30-32 te Rumbeke.

Meer info: http://west-vlaanderen.cdenv.be/ronde-van-onderwijs


Provinciale kick-off op 29 april 2011

Op vrijdagavond 29 april 2011 gaat in het Fabriekspand te Roeselare de West-Vlaamse kick-off door. Deze kick-off wordt gezien als startmoment richting de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Onder meer nationaal voorzitter Wouter Beke, Griet Smaers, Daniël Vanpoucke en trendwatcher Nina De Man komen de aanwezigen toespreken.

Tijdens deze kick-off zal een eerste van drie brochures aangeboden worden aan de afdelingen. Deze eerste brochure zal een overzicht geven van wat er allemaal aan ondersteuning aangeboden wordt voor de afdelingen. In het najaar 2011 volgt een tweede brochure (ondersteuning voor kandidaten), voorjaar 2012 volgt dan een derde en laatste brochure met concrete ondersteuning richting campagne.

Op het einde van het programma wordt de lente-actie ‘Samen is super’ voorgesteld. Daarna wordt een hapje en een drankje aangeboden.

Begin april krijgen alle bestuursleden uit onze provincie een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. We hopen u alvast te mogen verwelkomen.


Ronde van Welzijn 8 juni 2011

Op woensdag 8 juni 2011 gaat in het provinciehuis Boeverbos te Brugge een nieuwe Ronde van Welzijn door. Op initiatief van minister Jo Vandeurzen en Vlaams parlementslid Tom Dehaene  wordt een vormingsmoment voorzien voor alle lokale mandatarissen en afdelingsvoorzitters. Het informeren over het Vlaamse decreet inzake welzijn staat centraal. Tevens zullen er ervaringen uitgewisseld worden hoe je op lokaal vlak rond ‘welzijn’ zichtbaar zaken kan realiseren.

 

Groepsaankoop verkiezingsborden

De inschrijfperiode voor de groepsaankoop voor verkiezingsborden is afgesloten. Een 15-tal afdelingen of mandatarissen tekenden in. Binnenkort ontvangen zij de verdere richtlijnen om deze groepsaankoop af te handelen.


Intervisienetwerk

In voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 organiseren we intervisienetwerken rond lijstvorming, communicatie en campagne.

Het doel van deze netwerken is om lokale afdelingen procesmatig en ervaringsgericht te begeleiden op weg naar de lokale verkiezingen van 2012. Het aspect van ervaringsuitwisseling staat hierbij centraal. Deelnemers aan dit intervisienetwerk brengen zelf vragen/problemen aan die in  beperkte groep zullen besproken worden. We werken immers met 3 doelgroepen (afdelingen in oppositie, afdelingen in coalitie zonder burgemeester en afdelingen met burgemeester). Het geheel wordt ondersteund door een coach die hiervoor de nodige training heeft gekregen.

Een eerste sessie zal nog voor de zomer plaatsvinden en zal toegespitst zijn op het aspect ‘Lijstvorming’. 

Noteer alvast deze data:

- Voor afdelingen in oppositie: zaterdagmorgen 28 mei 2011 (oppositieontbijt)
- Voor afdelingen in meerderheid: donderdagavond 9 juni 2011


Rijnlandmodel - discussieronde

In samenwerking met CES, de studiedienst van de Europese Volkspartij, ontwikkelde Ceder, een discussieboekje: ‘Toegepaste Christendemocratie: het Rijnlandmodel’.

Dit boekje staat stil bij de sociaaleconomische uitdagingen van dit moment. In 3 hoofdstukken worden de rol van de overheid in de economie, ons sociaal overlegmoment en de sociale zekerheid onder de loep genomen.

Aan de hand van enkele concrete vragen kan de discussie opgestart worden. In enkele regio’s staat een regionale bespreking alvast op de agenda. Wie deze discussie echter wil voeren in zijn/haar afdeling, kan daarvoor terecht bij de bewegingscoördinator van uw regio.

Regio Oostende: reeds besproken in regiobestuur

Regio Westhoek: bespreking in regiobestuur van 24 mei

Regio Kortrijk en R-T: bespreking in open vergadering eind september


Om te noteren in de agenda

- 4 april: Regiobestuur Brugge
- 5 april: Regiobestuur Roeselare-Tielt
- 6 april: Vormingscluster in KATHO Torhout
- 7 april: Regiobestuur Oostende
- 27 april: Regiobestuur Kortrijk
- 28 april: Ronde van Onderwijs
- 29 april: Provinciale Kick-off in Fabriekspand Roeselare


Bekijk onze kalender op de website voor meer data