Incampagne
West-Vlaanderen
N°1 - 29/06/2012
 
 

Inhoudstafel


- Incampagne: wat is dat?
- {Iedereen inbegrepen} onze 7 prioriteiten
- Volgorde op de stembrieven/digitaal stemmen
- Niet-geadresseerde verzendingen aan goedkoper tarief
- Gezocht: verantwoordelijken voor campagne, borden en getuigen
- CD&V Direct in september
- Provincieraadsladders
- Promomateriaal
- Een persoonlijk kandidatenwebsite
- Intranet www.cdenv212.be
- Campagne voeren met Formvit en Photovit
- Provinciale vormingscluster in Torhout
- Ampersand-speciaal
- Advertentieruimte

Incampagne: wat is dat?

14 oktober nadert met rasse schreden. De voorbereidingen in de lokale afdelingen lopen volop:  afwerking van de lijst, fotoshoots, flyers, affiches, programmabepaling, adressenbestanden, naamkaartjes,… Jullie zijn wellicht al volledig ingedompeld in deze boeiende en intense periode!

Om alle kandidaten, afdelingsvoorzitters en campagneleiders de nodige ondersteuning te bieden, zullen we tot aan 14 oktober 2012 geregeld een ‘Incampagne’ bezorgen vanuit het provinciaal CD&V secretariaat. We trachten u langs deze weg informatie, tips en antwoorden aan te bieden. Vaak is het tussen de vele informatiekanalen niet altijd evident om het overzicht te bewaren. Daarom trachten we voor u enkele zaken op te lijsten en samen te vatten.

Neem dus even de tijd deze ‘Incampagne’ door te nemen en je bent opnieuw volledig mee. Klaar om een goeie campagne te voeren! Klaar om een stevig resultaat neer te zetten op 14 oktober!


{Iedereen inbegrepen} onze 7 prioriteiten

In oktober trekt CD&V naar de verkiezingen met de slogan ‘iedereen inbegrepen’: jong en oud, man en vrouw, winkelier en landbouwer, arbeider en bediende, eigenaar en huurder, gezinnen met en zonder kinderen, rijk en arm, loontrekkende en zelfstandigen,…

CD&V wil iedereen inbegrepen concreet vertalen in 7 prioriteiten voor ons lokaal beleid. Je vindt van deze 7 prioriteiten heel wat informatie en inspiratie terug via www.iedereeninbegrepen.be/projects

1. Ruimte voor initiatief
2. Veilig verkeer in beweging
3. Toekomstgerichte & gezonde gemeenten
4. Kinderen en zorg inbegrepen
5. Inzetten op echte integratie
6. Propere en veilige buurten
7. Betaalbaar wonen

Wie op zoek is naar de logo’s en stijlelementen van deze campagne, kan daarvoor terecht op het intranet onder het luik ‘communicatie’.


CD&V Direct in september

Afdelingen die in september deelnemen aan het huis-aan-huisblad (HAB) dienen met volgende zaken rekening te houden.

1) Enkel als u puur redactioneel werkt, moet u dit niet op uw verkiezingsbudget aangeven. Let wel: dan mag er onder geen enkel beding verwijzingen zijn naar de verkiezingen.

2) De editie van september telt uitzonderlijk 6 lokale pagina’s en slechts 2 nationale pagina’s. Deze 2 extra lokale pagina’s wordt niet aangerekend.

3) Voor afdelingen in meerderheid is de kostprijs €0,11 euro per exemplaar + 219 euro (bijdrage in drukkosten) + eventuele verzendingskosten. Uiteraard dient dit volledig opgenomen te worden in campagnebudget zijnde € 0,27 per exemplaar + 300 euro + 240 euro

4) Voor afdelingen in oppositie is het HAB gratis (met uitzondering van eventuele distributiekosten) maar dient dit alles uiteraard ook op het campagnebudget geschreven te worden. Ook hier is het bedrag € 0,27 per exemplaar + 300 euro + 240 euro

5) Indien u deelneemt, krijgt u een format aangeleverd zodat de direct optimaal als campagnefolder kan fungeren.

Meer informatie bij uw regiosecretariaat.


Een persoonlijke kandidatenwebsite?

Het kan heel eenvoudig!

De kandidatenwebsite kan makkelijk gepersonaliseerd worden door uw foto’s, een eigen slogan, thema’s, standpunten & filmpjes toe te voegen. Ook de kiesladder & de sociale media-knoppen (Facebook, Twitter…) ontbreken natuurlijk niet.

In West-Vlaanderen hebben ondertussen al meer dan 130 kandidaten zo’n kandidatenwebsite aangevraagd.
Heeft u deze website nog niet aangevraagd? Maar bent u wel geïnteresseerd?

Voor een voorsmaakje van zo’n website kan u terecht bij http://tine.vanthornout-casier.cdenv.be/ of http://www.koen.meersseman.cdenv.be/

Inschrijven voor de kandidatenwebsite doet u via http://www.cdenv.be/kandidatenwebsite
In sommige afdeling wordt er een groepsaankoop gedaan. Vraag hierover meer informatie aan uw voorzitter.


Provinciale vormingscluster in Torhout

Meer dan 150 kandidaten waren aanwezig op de 2e vormingscluster in Torhout. Via onderstaande linken kun je nog even enkele presentaties nakijken. Wie even wil grasduinen doorheen de sessies zoals aangeboden op de nationale kandidatendagen kan daarvoor terecht op het intranet www.cdenv212.be
• Wetgeving + FAQ lijst
• V&M ‘stad op stiletto’s
• 7 prioriteiten, iedereen inbegrepen
• Formvit
• Face-to-face communicatie
• Hoe maak ik mijn verhaal/profiel als nieuwe kandidaat

 

Volgorde op de stembrieven/digitaal stemmen

De Vlaamse minister voor binnenlands bestuur heeft op 21 juni het ministerieel besluit goedgekeurd waarbij de regels worden vastgelegd die gevolgd worden om de kandidatenlijsten te tonen op het beeldscherm van de stemcomputers.

Een opvallende wijziging is de ‘volgorde’ van wat er op de stembrieven of computerscherm verschijnt. We kunnen dit als volgt samenvatten:
Stembrieven: volgnummer - bolletje - naam - voornaam.
Computerscherm : volgnummer - naam - voornaam.

Meer informatie kun je terugvinden op www.vlaanderenkiest.be onder het luik ‘regelgeving.

Niet-geadresseerde verzendingen aan goedkoper tarief

In afwachting van de voordeeltarieven bij Bpost in het kader van de verkiezingen (vanaf 4 september), kunt u als afdeling gebruik maken van het voordelig tarief van CD&V om niet-geadresseerd drukwerk te verspreiden.

Voor drukwerk tot 25gr is de kostprijs € 0,063 (excl. BTW), terwijl het normale tarief € 0,07 (excl. BTW) bedraagt.

Tot 50gr is de kostprijs € 0,072, tot 75gr 0,090 en tot 100gr € 0,139, telkens exclusief 21% BTW.

Indien u van dit aanbod gebruik wil maken, neem dan contact op met je regiosecretariaat.


Gezocht: verantwoordelijken voor campagne, borden en getuigen

Maak binnen u afdeling goeie afspraken wie de taak van campagneverantwoordelijke opneemt.
Indien u ons deze naam overmaakt, bezorgen we hem rechtstreeks deze nieuwsbrief.

Ter ondersteuning van de provinciale campagne zijn we in elke afdeling op zoek naar 1 bordenverantwoordelijke.

Binnenkort geven we meer informatie over ‘getuigen’ op 14 oktober. Ook hiervoor stelt u best 1 iemand aan die deze taak op zich neemt.

Uw bewegingscoördinator neemt nog contact op met uw afdelingsvoorzitter om deze namen te noteren.


Promomateriaal

Het beeld van de accolades is het symbool van onze {iedereen inbegrepen} campagne. Met de accolades kan je ook op een creatieve manier uitbreken in je stad of gemeente.

Heb je voor lokale acties promotiemateriaal nodig? Vraag dit tijdig aan op het regiosecretariaat.
We beschikken in over accolades, ampersand, beachvlaggen, banners.
Deze atributen zorgen voor een grote zichtbaarheid bij jullie activiteiten.


Ampersand speciaal

In augustus is er een extra editie van het ledenblad ‘Ampersand’. Hierdoor is het voor afdelingen mogelijk om in te stappen in een ‘ampersand-speciaal’ op maat van de afdeling.
CD&V afdeling Poperinge, Heuvelland en Blankenberge konden op deze manier een aantrekkelijke en betaalbare brochure verspreiden. Een voorbeeld kun je inkijken op het intranet onder de rubriek ‘communicatie’.
Hou er echter rekening mee dat alle teksten en foto’s tijdig moeten aangeleverd zijn.
Voor meer informatie (kostprijs, concept,…) kun je terecht bij je bewegingscoördindator.


Advertentieruimte

Interesse in advertentieruimte in De Zondag, De Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant,… in de dagen en weken voor 14 oktober?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Suma Lambert die dit verder opvolgt vanuit het provinciaal secretariaat.


Intranet www.cdenv212.be

Alle geregistreerde bestuursleden en kandidaten kunnen inloggen op het intranet met hun paswoord.
De eerste keer klik je op ‘activeer account’. Je geeft je lidnummer en je familienaam in, vervolgens kies je een paswoord.
Pas nadat je ingelogd bent, kan je documenten ook effectief bekijken.

Alle nuttige informatie met betrekking tot de lokale en provinciale verkiezingen wordt gebundeld op dit intranet. Voorbeeldfilmpjes, FAQ over verkiezingswetgeving, campagnetips, grafische elementen voor externe bureaus, hoe specifieke doelgroepen aanspreken, raamprogramma, thematische fiches, …


Campagne voeren met Formvit en Photovit

Via Formvit kan je online jouw eigen drukwerk en campagnemateriaal aanmaken. Ontdek zelf wat de mogelijkheden zijn via de bestelbon.

Elke afdeling heeft een paswoord met toegang tot Formvit. Als kandidaat kan u zelf ook een paswoord aanvragen om met Formvit aan de slag te kunnen.

Daarnaast is er een ook een foto databank: ‘Photovit’ voorziet meer dan 300 beelden en icoontjes per thema en doelgroep om te gebruiken in je campagne (drukwerk, website,…).

Wenst u meer informatie of wilt u een paswoord aanvragen, dan kan u terecht bij jouw bewegingscoördinator.


Provincieraadsladders

Ook de campagne voor de provincieraadsverkiezingen loopt stilaan op volle toeren. Deze week valt de precampagne per kiesdistrict in de bus. Deze toeristische kaart gidst de kiezer doorheen de vele provinciale troeven en stelt hen ineens de CD&V provincieraadskandidaten voor.

Wie de provinciale kiesladders van zijn/haar district wenst te gebruiken, kan deze hier downloaden.