Provinciale nieuwsbrief voor kandidaten en campagneleiders
West-Vlaanderen
N°2 - 06/07/2012
 
 

Inhoudstafel

- Verkiezingsomslagen
- 7 prioriteiten
- Sperperiode start op 14 juli
- Perscommunicatie
- Tarief niet-geadresseerd drukwerk
- Getuigen
- Kandidatenfiche
- Kieslijsten
- Ledenlijsten
- Provinciale vormingscluster
- Verschenen in vorige Incampagne

7 prioriteiten

In de vorige Incampagne verwezen we reeds naar de 7 prioriteiten die CD&V naar voor schuift in aanloop van 14 oktober.

CD&V wil de lokale ervaring tijdens de laatste 7 weken van de campagne extra in de verf zetten. Waarom?

Omdat wij het als partij belangrijk vinden om te zeggen: “ het zijn lokale verkiezingen. Het gaat om jouw provincie, stad, gemeente, dorp en niet om de Wetstraat”.

Bijna 170 burgemeesters, 16 gedeputeerden en ongeveer 3700 raadsleden zorgen dat iedereen zich kan thuis voelen. We voelen aan wat leeft. We concretiseren dit in een haalbare oplossing. De lokale ervaring zit in onze lokale mensen.

Onze 7 prioriteiten en wat onze lokale mensen daarmee aanvangen zetten we in de verf tijdens de laatste 7 weken. Want precies die ervaring maakt ons uniek.

Ontdek de 7 prioriteiten via www.iedereeninbegrepen.be


Sperperiode start op 14 juli

Waar moet je dan vooral aandacht voor hebben?
• Alle elementen van de precampagne MOETEN dan verdwijnen
• Verwijder dus alle borden uit de precampagne – ook alle affiches (bv. raamaffiches) en alle mogelijke andere publicaties waarvan je niet wenst dat ze mee moeten worden gerekend op het verkiezingsbudget. Al wat je laat hangen of liggen MOET worden meegenomen op jouw verkiezingsbudget.
• Vanaf 14 juli ben je in je uitgaven ook beperkt tot “jouw maximaal verkiezingsbudget” per kandidaat en ook voor de gehele lijst.
• Vanaf 14 juli zijn een aantal acties niet meer toegestaan. Je kan geen enkel gadget meer verspreiden tot en met 14 oktober 2012
• De afmetingen van je borden die je plaatst zijn vanaf nu beperkt.
• Je mag geen gebruik meer maken van commerciële diensten naar borden of reclame toe
• Indien je een huis-aan-huis blad uitgeeft in september dien je heel goed na te gaan of deze moet vallen binnen de verkiezingsuitgaven of niet.

Je vindt een goeie samenvatting over wat wel en niet mag op onze FAQ-lijst (document 'Veel gestelde vragen'). Klik hier om dit te downloaden.


Kandidatenfiche

Alle kandidaten hebben recht en willen we echt aanmoedigen om de kandidatenfiche op de site www.iedereeninbegrepen.be in te vullen.
De fiches voor de provincieraadskandidaten worden door Ann (secretariaat Kortrijk) aangemaakt.

De kandidatenfiche op www.iedereeninbegrepen.be heeft een drieledig doel:
1. Op basis van de interesses en prioriteiten die u aankruist op uw fiche zullen wij u vanuit het nationaal secretariaat verder informeren.
2. Tijdens de campagne neemt de pers/media regelmatig contact op met het nationaal partijsecretariaat in Brussel om kandidaten uit te nodigen voor regionale en nationale interviews, tv-debatten, artikels…
Door de informatie op deze fiche, kunnen wij de pers goed inlichten.
3. Bezoekers van de site iedereeninbegrepen.be krijgen meer informatie over onze kandidaten tijdens de campagne.

Hoe kan u uw fiche invullen?
* Log eerst in op www.iedereeninbegrepen.be/user
(daar moet u login en paswoord invullen : login = kandidaat  en paswoord = Verkiezingen) Let op: hoofdlettergevoelig!
* Klik dan uw naam in bij 'kandidaat zoeken'
Zo krijgt u uw profiel te zien. Klik dan op uw naam en via 'bewerken' kan u alle gegevens bijwerken en invullen.
* Als uw naam nog niet aangemaakt is, klik dan op 'kandidaat toevoegen', vervolgens kan u alle gegevens invullen en op het einde klikt u op 'opslaan'.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met het regionale of provinciale secretariaat.


Provinciale vormingscluster

Op vraag van heel wat afdelingen organiseren we op 5 september 2012 in Torhout een bijkomende provinciale vorming voor kandidaten. We voorzien opnieuw heel wat sessies (administratieve verplichtingen, huisbezoeken, geschreven communicatie, Formvit,…) waarbij kandidaten en campagneleiders nuttige tips aangeleverd krijgen.

Meer informatie volgt weldra, maar noteer alvast de datum in jullie agenda.

 

Perscommunicatie

Krijg je vanuit de media een vraag voor een interview, een opname, een debat, een fotoshoot,...?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de woordvoerder van CD&V. Steffen Van Roosbroeck, svanroosbroeck@cdenv.be,  staat klaar om de CD&V afdelingen gericht communicatieadvies te geven.

Daarnaast verwijzen we graag naar volgende ondersteunende nota’s voor je eigen communicatieplan, jouw leidraad bij een interview of debat. Klik hier voor de link naar het intranet voor wat betreft hulp bij perscommunicatie.

Tarief niet-geadresseerd drukwerk

Met de partij beschikken we over een ‘partijcode’, waardoor we niet-geadresseerd drukwerk tegen een goedkoper tarief kunnen bedelen. Dit geldt zowel binnen als buiten de sperperiode.

Voor drukwerk tot 25gr is de kostprijs € 0,063 (excl. 21% BTW), terwijl het normale tarief € 0,07 (excl. 21% BTW) bedraagt.

Van 25gr tot 50gr is de kostprijs € 0,072 (excl 21% BTW)
Van 50gr tot 75gr € 0,090 (excl 21% BTW)
Van 75gr  tot 100gr € 0,139 (excl. 21% BTW)

Indien u van dit aanbod gebruik wil maken, neem dan contact op met je regiosecretariaat.


Getuigen

We vragen dat elke afdeling een getuigenverantwoordelijke aanstelt. Hij/zij zoekt in samenspraak met de afdeling en kandidaten naar getuigen voor de telbureaus op 14 oktober 2012. Ook voor de stembureaus kunnen getuigen aangesteld worden, maar dit lijkt ons minder prioritair.

De hoofdgetuige (+ plaatsvervanger) moet aangeduid worden op de voordrachtsakte. Tip: begin tijdig met het vastleggen van deze getuigen.

We briefen de getuigen graag via een ‘getuigenboekje’ en bieden op de provinciale vormingscluster op 5 september een sessie aan voor getuigen.

Voor info aangaande de getuigenwerking kunt u terecht bij Christine Weyens, 059 51 03 18 of bij uw regiosecretariaat.


Kieslijsten

Vanuit het provinciaal secretariaat hebben we vorige week de kieslijsten opgevraagd bij alle 64 steden en gemeenten in West-Vlaanderen. De nieuwe kieslijsten zullen opgemaakt worden op 1 augustus 2012.

Ook uw afdeling kan een gratis exemplaar (op papier en elektronisch) van de kiezerslijsten in uw stad/gemeente opvragen. U dient hiervoor een aangetekend schrijven te richten (best voor 1 augustus) aan het College van Burgemeester en Schepenen. Uw bewegingscoördinator helpt u graag aan een voorbeeldbrief.

Bijkomende aanvragen voor kiezerslijsten (naast CD&V West-Vlaanderen en de lokale afdeling) kan, maar is dan wel betalend. Om onnodige kosten te vermijden, maakt u hierover best afspraken in groep.


Ledenlijsten

Geregeld krijgen we de vraag van kandidaten om de gegevens van de lokale CD&V leden te bezorgen. Echter, ter bescherming van het CD&V ledenbestand springen we hier heel voorzichtig mee om. Net als in vorige campagnes en in lijn met de nationale CD&V richtlijn kan dit enkel op etiket aangeleverd worden (kostprijs 0,03€ per etiket).

Tip: Overleg binnen uw afdeling of het niet raadzamer is om 1 gezamenlijke brief te versturen naar alle leden uit je afdeling. Het bespaart alvast heel wat onnodige kosten uit en je overstelpt je eigen leden alvast niet met tal van kandidatenbrieven.


Verschenen in vorige Incampagne

* Gezocht: verantwoordelijken voor campagne, borden en getuigen

Maak binnen uw afdeling goeie afspraken wie verantwoordelijk is voor campagne, borden en getuigen en geef ons hun namen door. Dan kunnen we deze verantwoordelijken specifieke informatie en richtlijnen verstrekken. Bewegingscoördinatoren Koen, Suma en Ben nemen eerstdaags nog eens contact op met de afdelingsvoorzitter om dit verder op te volgen.

* Ontlenen campagnemateriaal

Het beeld van de accolades is het symbool van onze {iedereen inbegrepen} campagne. Met de accolades kan je ook op een creatieve manier uitbreken in je stad of gemeente.

Heb je voor lokale acties promotiemateriaal nodig? Vraag dit tijdig aan op het regiosecretariaat.
We beschikken over accolades, Ampersand, beachvlaggen, banners.
Deze atributen zorgen voor een grote zichtbaarheid bij jullie activiteiten.

* Advertentieruimte
Interesse in advertentieruimte in De Zondag, De Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant,… in de dagen en weken voor 14 oktober?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Suma Lambert die dit verder opvolgt vanuit het provinciaal secretariaat.

* CD&V Direct in september

Van plan om een CD&V Direct uit te geven in september. Kijk dan even in de Incampagne nr 1 van 29 juni 2012 voor enkele concrete richtlijnen richting kost/budget/verkiezingsaangifte.