In het voorjaar van 2018 zal de realisatie van twee enkelrichting vrij liggende fietspaden langs de Gitsbergstraat in Hooglede – Gits opgestart worden. Het eindpunt van een dossier dat zeer lang op de planken lag bij de betrokken partners.

Provincieraadslid Hans Mommerency uit het naburige Staden is tevreden: “Met de realisatie van dit fietspad, met steun van het Fietsfonds, wordt een belangrijke stap gezet om de verkeersveiligheid van de fietser langsheen dit traject te verhogen.”

In 2017 werden de plannen gefinaliseerd en werd de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie goedgekeurd. Het resultaat is een project waarvan de raming er op dit ogenblik als volgt uitziet:
•447.321,88 euro incl BTW ten laste van de Provincie;
•99.247,23 euro incl BTW voor de gemeente Hooglede.

Na de goedkeuring van deze opdracht in de gemeenteraad van Hooglede op maandag 22 januari 2018, werd het dossier ook door de Provincieraad goedgekeurd op donderdag 25 januari. Daarmee wordt de gunningsprocedure opgestart en zal binnen afzienbare tijd duidelijk worden welke aannemer de nodige werken zal uitvoeren en wanneer deze werken effectief kunnen van start gaan.

De realisatie van het fietspad langs de Gitsbergstraat wordt gerealiseerd met steun van het Fietsfonds. Dit fonds, een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen, neemt 100% van de kosten voor het fietspad voor haar rekening. Deze 100% wordt door de Provincie geprefinancierd, waarna Vlaanderen 40% terugbetaalt aan de Provincie. Het is dus de Provincie zelf die hier het leeuwendeel van deze investering voor haar rekening neemt (en niet de Vlaamse Overheid).

De kosten die ten laste van de gemeente Hooglede worden gelegd, zijn ingrepen die niet tot het fietspad zelf behoren (zoals de voetpaden, afwatering, …) maar die gelijktijdig met de aanleg van het fietspad worden gerealiseerd.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.